Poznaje li Bog budućnost?

Poznaje li Bog budućnost? Odgovor je: DA. Bog zna što će se dogoditi i upravlja onim što će se dogoditi.

Bog je stvorio vrijeme

Kada je Bog stvorio nebesa i zemlju, to je učinio „u početku“. Početak postoji jer je Bog stvorio početak baš kao što je stvorio cijelu kreaciju. Izvještaj stvaranja u Postanku 1 također zahvaća mjerenje dana i noći. U suštini, Bog je stvorio vrijeme. Njegovo stvaranje vremena onemogućilo mu je da bude vremenski ograničen. Bog je izvan vremena i zato poznaje budućnost.

Božje sveznanje

Biblija govori o Božjem sveznanju na nekoliko mjesta, a da bismo razumjeli da Bog poznaje budućnost, najprije moramo shvatiti da Bog zna sve. Odabrani stihovi ispod pokazuju Božje beskonačno znanje:

1. Ivanova 3,20: Jer ako nas srce osuđuje, Bog je veći od našega srca i znade sve.

Job 28,24: Jer on gleda do krajeva zemlje i vidi sve što je pod nebom.

Job 37,16: Znaš li otkud ravnoteža oblacima? Razumiješ li čudesna djela onoga koji je savršena znanja?

Psalam 139,1-3: GOSPODE, proničeš me i poznaješ; ti znaš kada sjednem i kada ustanem, namisao moju izdaleka prozireš. Moju stazu i lijeganje moje ispituješ, i svi moji putovi tebi su znani.

Psalam 147,5: Velik je naš Gospodin i silna mu je moć, njegova je razboritost neizmjerna.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Izaija 55,8-9: Jer moje misli nisu vaše misli i vaši puti nisu moji puti, riječ je GOSPODNJA. Jer kao što su nebesa viša od zemlje, tako su moji puti viši od vaših putova i moje misli od vaših misli.

Matej 10,29-30: Ne prodaju li se dva vrapčića za novčić? Pa ipak nijedan od njih neće pasti na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene.

Rimljanima 11,33-34: O dubino bogatstva i mudrosti i spoznaje Božje! Kako su nedokučivi sudovi njegovi i neistraživi njegovi putovi! Jer tko upozna misao Gospodnju? Ili tko posta savjetnik njegov?

Hebrejima 4,13: I nema stvorenja skrivena pred Njim, nego je sve golo i razotkriveno očima Onoga kojemu nam je dati račun.

Sve što se događa ne iznenađuje Boga

U Starom zavjetu Bog je radio kroz proroke (stotine godina prije Krista) kako bi prorekao o životu, smrti i uskrsnuću Isusa Krista (1. Petrova 1,10-12). Isus je predvidio mnoge stvari koje će se dogoditi, poput Njegove smrti i uskrsnuća (Matej 16,21; 17,22-23). Obećao je svog Svetog Duha (vidi Ivan 14-17) te ga dao svojoj crkvi (Joel 2,28; Djela 1,8; 2,1-13). Dan kada se Krist vrati i Bog bude sudio zemlju nije nam poznat; poznat je samo Ocu (Matej 24,36-44).

Bog zna što će se dogoditi

Bog zna što će se dogoditi u svim našim životima, a poziv Božji je da se obratimo. Zanemarivši dakle vremena neznanja, Bog sada zapovijeda ljudima svima i svagdje da se pokaju, jer je ustanovio dan u koji ima suditi svijetu po pravdi, po čovjeku kojega odredi pruživši jamstvo svima uskrisivši ga od mrtvih“ (Djela 17,30-31).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!