pravo prijateljstvo prema Bibliji
Foto: Pixabay

Gospodin Isus Krist nam je dao definiciju pravog prijatelja: „Od ove ljubavi nitko veće nema: da netko položi život svoj za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako činite što god vam ja zapovijedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što čini njegov gospodar. Vas pak nazvah prijateljima, jer vam obznanih sve što sam čuo od Oca svojega“ (Ivan 15,13-15 VB).

Isus je čisti primjer pravog prijatelja, jer je položio svoj život za svoje „prijatelje“. Isto tako, svatko može postati Njegov prijatelj ako se pouzda u Njega kao svog osobnog spasitelja, nanovo rodi i primi novi život u Njemu.

Postoji primjer pravog prijateljstva između Davida i Šaulovog sina Jonatana, koji je unatoč tome što je njegov otac Šaul progonio Davida i pokušao ga ubiti, stajao uz svog prijatelja. Pronaći ćete tu priču u 1. Samuelovoj, od 18. do 20. poglavlja. Neki važni primjeri su 1. Samuelova 18,1-4; 19,4-7; 20,11-17.41-42.

Izreke su još jedan dobar izvor mudrosti u vezi prijatelja. „Prijatelj ljubi u svako doba, a brat se rađa za nevolju“ (Izreke 17,17 VB). „Čovjek koji ima mnogo prijatelja strada, a postoji prijatelj privrženiji od brata“ (Izreke 18,24 VB). Radi se o tome da bi netko imao prijatelja, mora biti prijatelj. „Vjerni su udarci prijateljevi, a lažni poljupci neprijateljevi“ (Izreke 27,17 VB).

Princip prijateljstva također se nalazi u Amosu. „Idu li dvojica zajedno a da se ne dogovore?“ (Amos 3,3). Prijatelji su istog mišljenja. Prijatelj je netko kojem se možete povjeriti s potpunim povjerenjem. Prijatelj je netko koga poštujete i tko poštuje vas, ne na temelju zasluge, već na temelju sličnog mišljenja.

Konačno, prava definicija pravog prijatelja dolazi od apostola Pavla: „Ta jedva bi tko za pravedna umro; jer za dobra bi se možda tko i odvažio umrijeti. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas“ (Rimljanima 5,7-8 VB). „Od ove ljubavi nitko veće nema: da netko položi život svoj za prijatelje svoje“ (Ivan 15,13 VB). Dakle, to je pravo prijateljstvo!