NaslovnicaŽivotKako, prema Isusu, treba izgledati pravi muškarac?

Kako, prema Isusu, treba izgledati pravi muškarac?

Mnogi časopisi i knjige pokušavaju naučiti muškarce o tome kakvi trebaju biti, ali svi oni ne uspijevaju objasniti ono najvažnije kod muškarca. Te knjige i časopisi, kao i drugi izvori, govore da je glavno kod muškarca njegov izgled, ono što posjeduje, pozicija u životu i ono što može ponuditi.

Biblija, nasuprot tome, govori da to nije ono što čini muškarca muškarcem.

Pravi muškarac

Pravi su muškarci oni koji vole Boga i slijede Ga. Ostavimo sve ove navode od prije po strani, svako čovjek može biti muškarac ako ustrajno odluči zauzeti mjesto u životu koje je Bog za njega dizajnirao: da bude čovjek koji slijedi Boga i radi ono što je Bogu ugodno.

Naravno, Biblija nudi nekoliko primjera muškaraca na koje bismo se trebali ugledati. Iz Starog zavjeta imamo poniznog Abrahama, blagog Mojsija, mudrog Josipa, poniznog Samuela, te Davida koji se bojao Boga. Iz Novog Zavjeta imamo Josipa punog vjere, nježnog Ivana, strastvenog Pavla i pobožnog i hrabrog Stjepana.

Ali od svih ovih muškaraca koji se mogu smatrati uzorom za današnje muškarce, najboljega pronalazimo u samom liku Isusa Krista, Sina Božjega i Sina Čovječjega. On je stvorio muškarca na svoju sliku, zbog toga je On savršeno mjerilo i model pravog muškarca.

A što to pravi muškarac treba raditi? Evo nekoliko stvari koje pravi muškarac treba raditi, prema primjeru Isusa Krista.

Voljeti Boga

Isus je toliko volio Svoga Oca da je za njega živio zemaljski život kako bi mu pribavio slavu. Sve što je činio, činio je iz poslušnosti prema svome Ocu. Očevu volju prigrlio je kao svoju, te je zbog toga bio u mogućnosti raditi ono što mu je njegov Otac namijenio. Rečeno je u Ivanu 6,38:

„Jer siđoh s neba, ne da činim volju svoju, nego volju onoga, koji me posla.“

Voli svoga susjeda

Iako svijet uči da se ljudi međusobno trebaju gaziti u utrci do vrha, Isus nas uči da se utrkujemo do dna – do želje da svima služimo.

On je poučio primjerom te je svoj život dao poradi nas, kako bismo mi bili spašeni.

„Među vama neka ne bude tako! Nego tko među vama hoće da bude velik, taj neka bude vaš sluga, i tko među vama hoće da bude prvi, taj neka bude vaš sluga! Tako ni Sin čovječji nije došao, da mu služe, nego da služi i da život svoj dadne u otkup za mnoge.“ (Matej 20,26-28)

Poštivanje žene

I zadnje, bitno je ovo spomenuti jer se tiče svih muškaraca.

Braćo, svi moramo naučiti ophoditi se prema ženama kao što je to činio Isus. Razmislite o ovome:

– Brinuo se za svoju majku (Ivan 19,26)

– Imao je Božanski odnos sa ženama (Luka 8,1-3, 10,38-42)

-Tretirao je žene sa čašću i dostojanstvom bez obzira na njihovo porijeklo (Luka 7,36-50, Ivan 8,1-11)

– Nije ih smatrao nižima, podređenima ili lošijim od muškaraca (Ivan 20,11-18, Marko 16,9)

– Volio ih je ljubavlju Božjom (Ivan 3,16-17, Rimljanima 5,8)

Draga braćo, ako Krist može to sve činiti, možemo i mi (Ivan 14,12). Ako je On mogao na žene gledati čistim srcem, i mi tako možemo putem snage koju nam on ulijeva. Ako je On mogao uživati u društvu žena bez požude za njima, i mi tako možemo.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ida U.; Izvor: Christian Today