prepreke koje zaustavljaju djelovanje Duha Svetoga
Foto: Kacper Gunia/Flickr

Često postoje prepreke koje vas sprječavaju da primite ovo posebno pomazanje Svetim Duhom, i te prepreke moraju biti savladane!

Prva od njih je opće osjećanje nedostojnosti. Sotona, koji ispunjava svoju ulogu tužitelja braće, pokušat će preuveličati naše pogreške i neuspjehe te nas uvjeriti kako nismo dostojni da od Boga primimo bilo što.

On je u neku ruku u pravu; ali, Bog nam ne daje darove kao nagradu za naše dobro ponašanje, već da nas osposobi da živimo Bogu ugodnim životom. Sila Svetog Duha je baš ono što mi je potrebno da mi pomogne da kako bih mogao živjeti pobjedničkim životom u Isusu. Bog također daje svoje darove ne na temelju mojih zasluga, već na temelju Njegove milosti.

Druga prepreka su nebiblijska očekivanja koja samo mi možemo imati i koja smo vjerojatno dobili slušajući svjedočanstvo nekog drugog. Ja sam godinama vjerovao da ću, kada primim snagu Duha Svetoga, pasti u nesvijest ili u nekakav trans.

Slušao sam svjedočanstva onih koji su bili ispunjeni Svetim Duhom, i koji bi često govorili: “… i kada sam se osvijestio, bio sam iznenađen da sam tamo ležao satima.” Zbog ovoga sam ja, dok sam očekivao Svetog Duha, često čekao kada ću pasti u nesvijest.

Drugi bi opet govorili o raznim osjećajima kao: “deset tisuća volti mi je prošlo kroz tijelo”, ili “osjetio sam neku toplinu kako prolazi kroz mene.”

A drugi bi opisali kako ih je Božja slava zasipala u valovima, ili kako su osjećali neko treperenje niz kralježnicu. Neki su govorili o nekontroliranom plaču, a neki o silnom treperenju.

VIDI OVO: Evo kako možemo znati da u našem životu djeluje Duh Sveti

Sve ove reakcije mogu biti stvarne reakcije na djelovanje Duha u nečijem životu, ali mnoštvo različitih reagiranja samo svjedoči o tome da Bog nije ograničen dati nam Svetog Duha na samo jedan način.

Ne trebamo očekivati nikakve posebne osjećaje kao dokaz da nas je Bog ispunio svojim Duhom. Jedini istinski dokaz koji nam treba je da budemo u potpunosti preplavljeni ljubavlju, jer je ljubav plod Duha.

Često se događa da se razočaram ako očekujem neke posebne osjećaje, i onda mislim da mi Bog nije dao taj dar. Počinjem sumnjati u svoje iskustvo, ili u njegov nedostatak, i to protumačim kao da je Bog odbio blagosloviti me.

Tražite i primite

Ako želimo primiti dar Duha Svetoga, moramo ga tražiti. U Luki 11,13 Isus je rekao: “Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!” Traženje je vrlo važan dio primanja.

U Jakovu 2 piše da ne primamo, jer ne tražimo. Mnogi ljudi danas nemaju Božju silu u svojim životima zato što je nikada nisu ni tražili. U Ivanu 15,16 Isus je rekao svojim učenicima: “Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas  da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.” Isus kaže “da vam dadne” a ne, “dat će vam.” Bog je to već predvidio u vašem životu, a kada tražite vi mu samo otvoriti vrata i dopuštate Mu da učini ono što On želi učiniti za vas.

Isus je rekao u Ivanu 16,24: “I dobit ćete, da vaša radost bude potpuna.” Duhom ispunjen život je prepun radosti. Radost je prva riječ koju Pavao koristi u definiciji ljubavi kao ploda Duha (Galaćanima 5,22). U Prvoj Ivanovoj (1. Ivanova 5,14-15) piše da Bog sluša naše molitve ako tražimo nešto po njegovoj volji i, ako nas čuje, znači da ćemo primiti ono što smo tražili od Njega.

VIDI OVO: Pet načina na koje možda blokirate silu Duha Svetoga

Je li Božja volja da budemo ispunjeni Duhom? Mi znamo da jest, jer nam je Bog zapovjedio u Efežanima 5,18: “Ispunjavajte se Duhom.” Kada ja tražim od Boga da me ispuni Njegovim Duhom, znam da tražim nešto što je po Njegovoj volji. Sve što tražim od Boga moram tražiti s vjerom da će On to ispuniti.

Znači da moj sljedeći korak mora biti načinjen u vjeri; ja moram vjerovati da je Bog to ispunio. Vjera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvjedočenje o stvarima koje ne vidimo. Vjera je jedini dokaz koji vam je potreban; vjerujte da ćete dobiti odgovor i vi ćete ga dobiti.

Ne treba tražiti nikakav neposredni znak u obliku jezika, topline ili valova milosti. Oni se mogu dogoditi, ali nisu neophodni, i ne treba tražiti neke osjećaje kao dokaz da vam je Bog odgovorio na molitvu. Naša vjera mora uvijek biti zasnovana na Božjoj pouzdanoj riječi, a nikada na osjećajima. Naši osjećaji se često mijenjaju, ali Božja riječ nikada.

Pavao je upitao vjernike u poslanici Galaćanima: “Jeste li primili Duha na temelju djela zakona ili time što ste čuli propovijed o vjeri?” Isto vrijedi i za naše živote. Ispunjenje Duhom nije nešto što nam Bog daje po zasluzi, već je to dar Njegove milosti.

U Rimljanima 4,20 piše da je Abraham bio jak u vjeri i dao slavu Bogu. Zamolite Boga da vas ispuni svojim Duhom Svetim i počnite koristiti svoju vjeru tako što ćete sada slaviti Boga za tu novu dinamiku ljubavi koju on ulijeva u vaš život.

Autor: Chuck Smith; iz knjige ”Karizma ili karizmanija”