Je li priča o Joni istinita? Može li čovjek preživjeti tri dana u utrobi ribe?

Je li priča o Joni istinita? Mnogima nije jasno kako čovjek može preživjeti tri dana u utrobi ribe. Je li ta priča samo alegorija?

Od svih opisanih zgoda u Bibliji, ljudima je najteže progutati izvještaj o Joni i velikoj ribi. Skeptici imaju mnogo materijala da se rugaju priči o čovjeku koja je progutala riba. Nakon tri dana riba je izbacila Jonu iz utrobe gdje je proveo tri dana i tri noći.

U pokušaju da se izbjegnu očite nevjerojatnosti te zgode, neki su zaključili da namjera zapisa nije bila shvaćati ga doslovno, već kao alegoriju. Kako, dakle, prihvatiti tu priču o Joni?

Priča o Joni nije alegorija

Prihvatiti priču o Joni kao alegoriju je problem jer takav stav ne nalazimo nigdje u Bibliji. Sam je zapis pisan kao povijesna zgoda, bez ikakva nagovještaja da bi poslužila u prenesenom značenju.

Druga knjiga o Kraljevima 14,25 spominje Jonu kao povijesnu osobu. I sam Isus postupa s Jonom kao povijesnom osobom, kad kaže da je Jona bio prorok čije je propovijedanje dovelo do kajanja stanovnike Ninive.

Taj je događaj čak usporedio sa svojom smrti i uskrsnućem: ”Kako je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noće, tako će i Sin Čovječji proboraviti u krilu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će na Sudu ustati s ovim naraštajem i osuditi ga, jer su se obratili na Jonino propovijedanje. A evo, ovdje ne što više od Jone!” (Matej 12,40-41)

VIDI OVO: Zašto je Jona bježao od Boga?

Je li Isus bio u zabludi u vezi priče o Joni?

Ako čovjek zaniječe činjenice o Joni, tada mora prihvatiti pretpostavku da je Isus bio u neznanju ili u zabludi što se tiče Jone, a ipak je vjerovao u istinitost tog događaja. Time bi se uništila Isusova tvrdnja da je Bog.

Ustanovivši da zapis o Joni ima zapravo povijesno značenje, moguće je sada riješiti problem njegovog boravka u utrobi goleme ribe tri dana i tri noći kao stvaran.

Neki kitovi i morski psi u cijelosti gutaju svoje žrtve

Prvo s čime se trebamo suočiti jest da hebrejska ili grčka riječ za golemu ribu nije ”kit” nego velika riba. Postoje neke vrste kitova i morskih pasa koji gutaju u cijelosti svoje žrtve, među takve spada biijeli morski pas, kitopsina i ulješura.

Ti golemi sisavci poznati su po tome što gutaju cijelu životinju koja je čak veća od čovjeka. Može biti da je takav kit progutao Jonu, ali Biblija ne daje podatke o vrsti.

Je li Jona umro u utrobi ribe?

Drugi problem koji se ovdje javlja je Jonin boravak u utrobi ribe. Čovjek imenom James Bartley preživio je dan i pol u utrobi kita nakon čega je bio spašen. Anatomija tih morskih sisavaca daje dovoljno kisika za mogućnost preživljavanja.

Postoji također mogućnost da je Jona umro u utrobi ribe, a Bog ga uskrisio nakon tri dana. To ne bi bilo nepodudarno sa zapisima Svetoga pisma, jer je u njemu navedeno najmanje osam sličnih povratak u život. Međutim, to se ne ističe u zapisu, pa je ipak vjerojatno da je Jona mogao preživjeti boravak u utrobi ribe.

Autor: Josh McDowell; iz knjige ”Odgovori na teška pitanja”