kako primiti silu Duha Svetoga
Screenshot: YouTube

Ako želimo primiti dar Duha Svetoga, moramo ga tražiti. U Luki 11,13 Isus je rekao: “Koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole.”

Traženje je vrlo važan dio primanja. U Jakovu 2 piše da ne primamo zato što ne tražimo. Mnogi danas nemaju Božju silu u svojim životima zato što je nikada nisu ni tražili. U Ivanu 15,16 Isus je rekao svojim učenicima: “Niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio da vi idete i donosite rod, i da vaš rod ostane, da vam da Otac što god zamolite u moje ime.” Isus kaže “da vam da” a ne, “dat će vam.” Bog je to već predvidio u vašem životu, a kada tražite vi mu samo otvoriti vrata te mu dopuštate da učini ono što on želi učiniti za vas.

Isus je rekao u Ivanu 16,24: “I dobit ćete, da vaša radost bude potpuna.” Duhom ispunjen život je prepun radosti. Radost je prva riječ koju Pavao koristi definirati ljubav kao plod duha (Galaćanima 5,22). U Prvoj Ivanovoj (1. Ivanova 5,14-15) piše da Bog sluša naše molitve ako tražimo nešto po njegovoj volji i, ako nas čuje, znači da ćemo mi primiti ono što smo tražili od Njega. Je li Božja volja da budemo ispunjeni Duhom? Mi znamo da jest, jer nam je Bog zapovjedio u Efežanima 5,18: “Punite se Duhom.” Kada tražim od Boga da me ispuni njegovim Duhom, znam da tražim nešto što je po njegovoj volji. Sve što tražim od Boga moram tražiti s vjerom da će On to ispuniti.

Znači da moj sljedeći korak mora biti načinjen u vjeri; moram vjerovati da je Bog to ispunio. Vjera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvjedočenje o stvarima koje ne vidimo. Vjera je jedini dokaz koji vam je potreban; vjerujte da ćete dobiti odgovor i vi ćete ga dobiti. Ne treba tražiti nikakav neposredan znak u obliku jezika, topline ili valova milosti. Oni se mogu dogoditi ali nisu neophodni, i ne treba tražiti nekakav osjećaj kao dokaz da vam je Bog odgovorio na molitvu. Naša vjera mora uvijek biti zasnovana na Božjoj pouzdanoj riječi, a nikada na osjećajima. Naši osjećaji se često mijenjaju, ali Božja riječ nikada.

Pavao je upitao vjernike u poslanici Galaćanima: “Jeste li primili Duha na temelju djela zakona ili time što ste čuli propovijed o vjeri?” Isto vrijedi i za naše živote. Ispunjenje Duhom nije nešto što nam Bog daje po zasluzi, već je to dar njegove milosti. U Rimljanima 4,20 piše da je Abraham bio jak u vjeri i dao slavu Bogu. Zamolite Boga da vas ispuni svojim Duhom Svetim i počnite upotrebljavate svoju vjeru tako što ćete sada slaviti Boga za tu novu dinamiku ljubavi koju on ulijeva u vaš život.

Autor: Chuck Smith