Prišao sam pastoru s riječima da želim napustiti crkvu jer sam homoseksualac. Njegov odgovor me zaprepastio!

Stigla je savršena nedjelja kada sam konačno bio spreman predstaviti svoj plan pastoru – plan da napustim Boga i Crkvu. Nakon svega, živio sam dvostrukim životom, a da još jednom izađem na pozornicu i vodim slavljenje je bilo iritirajuće. Konačno sam bio spreman osloboditi se krivnje grijeha koja je trovala moj um mjesecima jer sam bio u homoseksualnoj vezi.

Prišao sam svom pastoru pouzdano: “Privlače me drugi muškarci, napuštam crkvu.” Znao sam kako će se sve odigrati – bio sam spreman na kritiku i na udarce po glavi Pismom.

Moj pastor je imao iskren, najsuosjećajniji osmijeh na licu dok je gledao u moje oči nakon moje izjave, i s najmirnijim tonom glasa je odgovorio: “Znam kroz što prolaziš i neću dopustiti da napustiš Boga zbog borbe.”

Bio sam zaprepašten ovim odgovorom. Nije čak ni govorio o homoseksualnosti – govorio je o mojoj svrsi u životu; govorio je o Božjem pozivu. Nakon što je završio, ljubav je prožela moje cijelo biće – shvatio sam da su Božje svrhe za moj život daleko veće od onoga kroz što sam prolazio. Otišao sam sa svježim otkrivenjem Božje ljubavi.

Lukavi đavao me je hranio lažima i uvjerio da će te situacije u mom životu zauvijek ostati – uvjerio me je da ne postoji nada za slobodu kada se radi o mojoj seksualnosti. Ali sve vrijeme, Bog je vikao mom duhu: “Pogrešan identitet!” Bog me je stalno podsjećao da je ovo rat protiv mog identiteta u Kristu. Ranije ove godine, objavio sam ovo na Facebooku:

“Oslobođenje od homoseksualnosti za mene nikad nije značilo da postanem heteroseksualac. Radilo se o tome da postanem sin Božji.” Prije postanka svijeta, Bog je iscrtao poseban plan i svrhu za sve nas (Psalam 139,16), a kao sinovi i kćeri Božje, imamo svako pravo naslijediti što je po pravu naše zbog onoga što je Krist učinio na križu za nas. Oslobođenje je naše pravo.

Ako ste u situaciji gdje neprijatelj pokušava vam pripisati identitet koji se ne slaže s Božjom Riječju, objavite istinu Božju nad svojim životom i odbijte prihvatite laži neprijatelja. Postoji velika opasnost ako Božju istinu zamijenimo s laži(Rimljanima 1,25) i ovo je bila pokretačka sila iza mog plana da napustim Boga i Crkvu. Slaganje sa neprijateljskim lažima će utišati glas istine i vodit će prema mračnom putu, ali izbor da vjerujemo Bogu i Njegovoj riječi će rezultirati božanskom intervencijom Ljubavnika naše duše.

Donio sam odluku vjerovati Bogu da će me osloboditi od homoseksualnosti. Ljudi me uvijek pitaju kako sam to učinio i na koji način. Prijatelji, postoji samo jedan način: milošću kroz vjeru (Efežanima 2,8). Ako ćemo jednostavno izabrati da vjerujemo Bogu te održimo unutarnju vjeru (nadu), Božja milost će se pojaviti u svakom dijelu naših života, i hodat ćemo u pobjedi koja je zadobivena za nas prije postanka svijeta. Postoji nada za mene. Postoji nada i za vas.

Autor: Deon Howard; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Charisma News