Ovakva promjena vremena je najopasnija za naš život

Srčani bolesnici znaju koliko je iznanadna promjena vremena opasna za srce. Ali znamo li da postoji jedna druga promjena vremena koja je opasna za cijeli naš život, u vremenu i u vječnosti?

Ovdje je riječ o jednoj takvoj promjeni vremena u srcima:

Isus je došao u Nazaret, mjesto u kojem je proživio svoju mladost. Zavladalo je veliko uzbuđenje. Dotad nepoznati mladić postao je jako poznat. Nikakvo čudo što je dvorana sinagoge u subotu bila prepuna. Svatko je htio čuti Isusa.

A kako je samo divno govorio: “Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene.”

Mnoštvo ga je zaneseno slušalo. Svatko je osjećao kako ga njegova narav, strast, grijeh ili naprosto đavao drže kao roba. Postoji li zaista sloboda? Je li ovaj čovjek naprijed doista Spasitelj izgubljenih?

I nije trebalo mnogo da neki povjeruju u njega. No, usred Isusova govora, ipak su se pojavile sumnje: “Ma kakvi! Pa njega svi poznajemo! On je sin Josipa, tesara! Nećemo praviti budale od sebe!”

Promjena vremena u srcima!

Danas se također događa da nekoga Duh Sveti privlači k Isusu. No odjednom se pobuni stara narav: “Ma što! Ja uopće ne želim postati Isusovim vlasništvom! Neću!” I tako se srce usprotivi pred samim vratima u život vječni.

Gospodine, daj nam prodrijeti kroz sve prepreke, sve dok posve ne pripadnemo tebi! Amen.

Autor: Wilhelm Busch