Zašto protestanti ne slave Veliku Gospu?

Mnogi rimokatolici smatraju da protestanti nisu kršćani jer ne slave Veliku Gospu, odnosno Marijino uznesenje na nebo. Što protestanti zapravo vjeruju o Mariji?

Marija je za protestante velika i sveta žena, ona koja je rodila pravog Boga (Bogorodica) i pravoga čovjeka Isusa Krista. Divan je primjer vjere i slijeđenja Gospodina. Nijedna žena nije bila poput nje, niti će biti, zbog jedinstvene uloge koju joj je Bog dao.

Blagdan Velike Gospe obilježavaju neki protestantski kršćani – uglavnom luterani i anglikanci, ali bez spominjanja uznesenja.

Protestanti svoje uvjerenje temelje na Svetom pismu

Protestanti i drugi evanđeoski kršćani svoje uvjerenje temelje na Svetom pismu (Sola Scriptura) koje Mariji ne daje posebnu čast u smislu da joj se klanja i moli.

Biblija u drugoj zapovijedi ističe da se samo Bogu trebamo klanjati i iskazivati Mu duhovno štovanje. ”Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi.” (Izlazak 20,3)

Marija nije rođena bez grijeha jer i sama upućuje na Boga od kojega treba spasenja, što vidimo u Luki 1,47: ”…duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome…”

Kada je jedanput Isus govorio, neka žena iz mnoštva uzviknula je: ”Blago utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao” (Luka 11,27). Ovo je bila najbolja prilika da Isus obznani da je Marija zbilja dostojna štovanja i obožavanja. Međutim, što je Isus odgovorio? ”Većma blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je!” (Luka 11,28). Isusu je poslušnost Božjoj riječi bila VAŽNIJA nego biti žena koja ga je rodila.

PROČITAJTE: Zašto se protestanti ne mole Mariji ili bilo kojem drugom svecu na nebu?

Sveto pismo ne bilježi štovanje Marije

Nigdje u Svetom pismu Isus, ni itko drugi, Mariji ne upućuje bilo kakvo štovanje, slavu niti obožavanje. Elizabeta, Marijina rodica, pohvalila je Mariju u Luki 1,42-44, ali njezina hvala temeljila se na činjenici što će Marija roditi Isusa, a ne zbog neke Mariji prirođene slave.

Marija je bila kod križa kada je Isus umro (Ivan 19,25). Marija je bila s apostolima na dan Pedesetnice (Djela 1,14). Međutim, nakon Djela 1 više ju se ne spominje. Apostoli joj nigdje ne daju istaknutu ulogu. Marijina smrt nije zapisana u Bibliji.

Gotquestions.org piše da Biblija nigdje ne kaže da Marija može čuti naše molitve, niti da može posredovati za nas pred Bogom. Isus je naš jedini zastupnik i posrednik na Nebu (1. Timoteju 2,5). Kada bismo joj ponudili štovanje, obožavanje ili molitve, Marija bi odgovorila jednako kao anđeli: ”Štujte Boga!” (Otkrivenje 19,10; 22,9).

VIDI OVO: Marija: Portret žene koju je Bog koristio

Marija nam daje dobar primjer

Marija nam je ostavila dobar primjer jer svoje štovanje i obožavanje upućuje jedino Bogu: ”Slavi duša moja Gospodina; duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome, jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju. Gle! Odsad će me blaženom zvati svi naraštaji, jer mi velike stvari učini Silni, čije je ime sveto” (Luka 1,46-49).

Protestanti ne umanjuju Marijinu vrijednost niti smatraju da je ona nebitna u povijesti spasenja. Dapače, njezina nevjerojatna vjera i odnos prema Bogu su sjajan primjer koji svaki kršćanin treba nasljedovati.

Svaki kršćanin Mariju treba voljeti, poštovati i biti zahvalan Bogu za njen veličanstven život, no ne ju i štovati. Štovanje pripada samo Bogu! Bože, hvala Ti za Mariju.