Prosuđivanje ili pronicljivost je vitalni dar u vremenima kada se u crkvama podižu lažni apostoli, prijevarni službenici, demonski anđeli svjetlosti, lažni znaci i čudesa, lažni proroci, lažni učitelji, lažni propovjednici Krista, lažni nagovjestitelji probuđenja i ostali.

Pojedini vjernici već posjeduju dar rasuđivanja duhova, ali svaki vjernik može razviti taj dar. Zaista, mi moramo težiti za jasnim prosuđivanjem u ovim vremenima jer će znakovi u čudesa obilježiti sljedeći velik Božji pokret, ali će se također i neprijatelj pokrenuti – baš kao što Biblija upozorava u: 2. Korinćanima 11:13-14 (“Ti ljudi su lažni apostoli, krivotvoritelji prikriveni u apostole Kristove; ničeg iznenađujućeg u tome: Sotona sam se prerušio u anđela svjetlosti.”), te u 2. Petrovoj 2:1-3 (“Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine. U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda već odavna nije dokona i propast im ne drijema.”), zatim u Mateju 24:24 (“Naime, lažni proroci će se podignuti i praviti čudesne znakove i čuda, da bi zaveli, ako je moguće čak i izabranike.”), i na mnogim drugim mjestima – istovremeno s obmanama i krivotvorenim pomazanjima.

Čak i ljudi koji su u bliskom odnosu s Bogom, i čuju Njegov glas, mogu itekako promašiti ono što im Bog govori. Stanovnici Gibeona su prevarili Jošuu samo da bi napravi savez s njima, te je on morao otići u rat kako bi ih obranio. Biblija jasno kaže da on “nije tražio savjet od Boga” (Jošua 9:14 – “I povjerovaše im ljudi po putnoj opskrbi, ne pitajući Jahvu što će im reći”). Mladi prorok nije uspio prosuditi da mu je stari prorok lagao, i tu je pogrešku platio svojim životom (vidi priču u 1. Kraljevima 13:1-24). Čak i Samuel, prorok čije riječi nikad nisu pale na zemlju, propustio je vidjeti, oslanjajući se na ono što vidi svojim prirodnim očima. Mislio je kako je Eliab sigurno Božji odabir za Šaulovu zamjenu (1. Samuelova 16,6-13 – “Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: ‘Jamačno, evo pred Jahvom stoji njegov pomazanik!’ Ali Jahve reče Samuelu: ‘Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu…’)

Prosuđivanje nam je potrebno za duhovne proboje, ali jednako tako i da nas vodi prilikom donošenja mnogih životnih odluka. Mi jasno moramo znati što je Božja volja. Prosuđivanje nije osjećaj. To je znanje. Ako imaš osjećaj, ne djeluj odmah na temelju istog, već tek kada osjećaj postane sigurnost. Tvoji osjećaji će iznevjeriti moć prosuđivanja. Trebaš se obračunati sa svojim duhom, a ne sa svojom dušom. Prema tome, kako da steknemo moć prosuđivanja?

Niže je pet načina:

1. Traži od Gospodina pronicljiv duh.

Kao i mudrost, prosuđivanje proizlazi iz straha Gospodnjeg i možeš ga zatražiti.

Jakov 1,5 kaže: “Ukoliko nekome nedostaje mudrosti, tražite…”. Ako i ubaciš riječ prosuđivanje u ove stihove, jednako će ispravno zvučati.

Matej 7,7-8 nam govori: “Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se. Jer svaki, koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se”. Sjetite se Salomona, koji je tražio “srce razumno, da može vladati narodom tvojim i da zna razlikovati između dobra i zla…” (1. Kraljevima 3:9)

Bog želi da razumno raspoznaješ stvari. Želi da budeš mudar u prosuđivanju manifestacija duhovnih darova i odluka u svome životu. Ukoliko ti to nedostaje, zatraži od Boga. No, nemoj tražiti samo u trenutku kada spoznaš da ti je potrebno. Čini to redovito.

2. Traži savjet od Boga.

Sjeti se, naše nas emocije mogu izdati. Zatraži savjet od osoba koje su puno iskusnije od tebe, ili one koje su pronicljivije. Osobno uvijek potražim savjet sa više različitih strana, kada se suočavam s problemom i moram donijeti važno odluku. Čujem glas Gospodnji u dobrom savjetu.

Izreke 11,14 govore nam: “Gdje nema vodstva, propada narod, a dobro stoji gdje se čuju mnogi savjetnici”, a Izreke 15,22 kažu: “Naumi propadaju zbog nedostatka promišljanja, s brojnim savjetnicima oni će izdržati”.

Možeš izoštriti vlastite vještine slušajući dobar savjet.

3. Ostani u Riječi.

Riječ Božja nam daje Božju perspektivu za sve životne situacije. Knjiga Izreka je prvenstveno izvrstan alat za jačanje našeg prosuđivanja. Kada trebamo jasno prosuditi stvari, najprije trebamo moliti i zatražiti od Gospodina – a zatim prionuti Njegovoj riječi. Prosuđuj svojoj pronicljivosti u odnosu na Njegovu riječ.

Hebrejima 4,12 kaže: “Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca”, zatim Rimljanima 12,2: “Ne izjednačuje se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno”.

Ukoliko poznaješ Riječ – i upoznaješ Božji karakter proučavajući Njegovu Riječ, razvit ćeš pronicljivost. Sve ostalo što nije u skladu s Božjom Riječi ne dolazi od Boga, jer su Duh i Riječ uvijek u skladu.

4. Vježbaj prosuđivanje.

U biblijskom upozorenju od otpadništva, u Hebrejima 5,11-14 stoji: “O tome bismo imali mnogo govoriti, što je teško protumačiti, jer ste postali mlitavi u slušanju. Jer vi, iako biste morali biti učitelji po godinama, opet trebate da se učite, koja su počela riječi Božje; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane. Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete. A za savršene je tvrda hrana, koji imaju osjećanja navadom izvježbana za razlikovanje dobra i zla”.

Mi moramo biti otvorenog uma, ali kako je rečeno, ne u mjeri da naši mozgovi ishlape. Kada upoznaješ nove ljude, služi se prosuđivanjem. Biblija govori da ćemo poznati ljude prema njihovim plodovima (Matej 7,16: “Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?”)

5. Ne djeluj na temelju onog što vidiš naravnim očima.

Sjeti se, Jošua i Samuel su djelovali u skladu s onim što su vidjeli i čuli. Nasuprot tome, apostol Pavao nije dozvolio da ga to pokreće. Kada je djevojka s vračarskim duhom slijedila apostola Pavla i Silu, vičući: “Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju nam put spasenja” (Djela 16:16), Pavao nije reagirao sve dok nije proniknuo što se događa.

Naizgled, ta je žena govorila istinite činjenice. Ali, u Bibliji stoji da je ona tako govorila danima. Pavao je bio duboko potresen u duhu – on je prepoznao da je nešto krivo. Naposljetku, okrenuo se prema tom duhu i zapovjedio mu da iziđe u Isusovo ime. Pavao je prikazao ono što nam Biblija u Ivan 7,24 govori: “Nemojte suditi po vanjštini, nego pravedan sud sudite!”

Autorica: Jennifer LeClaire; Izvor: Riječ života/Charisma Magazine