NaslovnicaŽivotS čime živi vaše dijete? Svaki roditelj bi ovo trebao znati!

S čime živi vaše dijete? Svaki roditelj bi ovo trebao znati!

S čime živi vaše dijete? Njegovo ponašanje, stavovi, karakter bit će rezultat onoga s čime svakodnevno živi. Dolje navedene stvari bi svaki roditelj trebao znati.

Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega. (Mudre izreke 22,6)

Ako dijete živi s kritiziranjem, naučit će osuđivati.

Ako dijete živi s neprijateljstvom, naučit će se tuči.

Ako dijete živi sa strahom, naučit će se svega bojati.

Ako dijete živi sa samosažaljevanjem, naučit će žaliti sebe.

Ako dijete živi s ismijavanjem, naučit će biti stidljivo.

Ako dijete živi s ljubomorom, naučit će zavidjeti drugima.

Ako dijete živi s posramljivanjem, naučit će osjećati krivicu.

Ako dijete živi s ohrabrivanjem, naučit će biti smjelo.

Ako dijete živi s tolerancijom, naučit će biti strpljivo.

Ako dijete živi sa zahvalnošću, naučit će cijeniti.

Ako dijete živi s prihvaćanjem, naučit će voljeti druge.

Ako dijete živi s podrškom, naučit će voljeti sebe.

Ako dijete živi s prepoznavanjem dobrog, naučit će da je dobro imati cilj u životu.

Ako dijete živi s nesebičnošću, naučit će biti široke ruke.

Ako dijete živi sa iskrenošću i pravednošću, naučit će koliko su važne istina i pravda.

Ako dijete živi sa sigurnošću, naučit će vjerovati u sebe i one oko sebe.

Ako dijete živi s prijateljstvom oko sebe, naučit će da je ovaj svijet dobro mjesto za život.

Ako vi živite u miru, vaše dijete će živeti spokojno.

S čime živi vaše dijete?

Izvor: Viseodzivota.com