NaslovnicaŽivotŠto Biblija kaže o seksualnoj želji?

Što Biblija kaže o seksualnoj želji?

Govori li Biblija mnogo o seksualnoj želji? Kada su prema Bibliji seksualne želje dopuštene, a kada nisu?

Opravdana seksualna želja

Unutar granica braka nema apsolutno ništa grešno u vezi seksualne želje prema supružniku. Biblija nas zapravo potiče na nju kada kaže: „Neka je blagoslovljen izvor tvoj, i raduj se sa ženom svoje mladosti. Kao ljupke košute i umilne srne, neka te grudi njezine opajaju u svako doba, njezinom ljubavlju naslađuj se svagda!“ (Izreke 5,18-19), ali također vidimo upozorenje u obliku pitanja: „Ta zašto bi se, sine moj, naslađivao tuđinkom i grlio strankinji njedra“ (Izr 5,20)? Njegov mudar savjet jest „uživati život sa ženom koju ljubiš sve dane svoga isprazna života, što ti ga dade pod suncem za sve dane tvoje ispraznosti; jer to je tvoj udio u životu i u trudu tvojemu kojim se trudiš pod suncem“ (Prop 9,9). Poanta je u tome da nas je Bog stvorio kao seksualna bića, ali i kao odgovorna bića za naše moralno i nemoralno ponašanje, i Bog neće držati bez krivnje one koji žive u seksualnom nemoralu, stoga „ženidba neka bude časna u sviju i postelja neokaljana. A bludnicima i preljubnicima sudit će Bog“ (Heb 13,4).

Pogrešna seksualna želja

Isus nam kaže da fizički čin nije samo seksualni nemoral, već da se čak i požuda prema nekome u našem srcu smatra preljubom: „Čuli ste da je rečeno starima: Ne počini preljuba! A ja vam kažem: Svaki koji pogleda ženu žudeći za njom, već je počinio preljub s njome u srcu svojemu“ (Mt 5,27-28), ali također kaže da „tko god otpusti ženu svoju — osim zbog bludništva — navodi je na preljub. I tko god se oženi otpuštenicom, čini preljub“ (Mt 5,32). Apostol Pavao dodaje da „tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo“ (1 Kor 6,13) i stoga pita: „Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto! Ili ne znate da tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer bit će, kaže, dvoje jedno tijelo“ (1 Kor 6,15-16) i zato nam daje doživotni savjet: „Bježite od bludništva! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je; a tko bludniči, protiv svojega tijela griješi“ (1 Kor 6,18). Umjesto da se Bog proslavi u našem tijelu, možemo na sebe navući Božju osudu ukoliko se odbijamo obratiti od tog grijeha.

Božja osuda seksualnog nemorala

Bog ne radi kompromis sa seksualnim nemoralom, a seksualni nemoral uključuje seks izvan braka i preljub ili seks s osobom koja nije vaš bračni partner. Čak i ako je osoba zaručena, ona nije u braku i nema izgovora za seks prije braka. Bog ne daje dopuštenje za takvo grešno ponašanje. Oni koji kažu da su kršćani, a ipak žive vanbračno s nekom osobom varaju same sebe kao što apostol Pavao upozorava: „Dječice, neka vas nitko ne zavodi! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka“ (1. Ivanova 3,7-8). Njegov je zaključak da „tko god je rođen od Boga, grijeha ne čini, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može griješiti, jer je od Boga rođen. Po ovome se raspoznaju djeca Božja i djeca đavlova: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata svojega, nije od Boga“ (1. Ivanova 3,9-10). Ako osoba kaže: „Da me stvarno voliš, imao/la bi seks sa mnom“, to je upravo suprotno od prave definicije ljubavi, jer ljubav ne čini štetu drugome i nikada ne koristi nekoga za seks izvan braka. Sve što takvi ljudi čine jest iskorištavanje druge osobe kako bi ispunili vlastite pohotne želje, a to nije ljubav…to je grijeh. Ustvari, ljubav prema nekome je kada se suzdržavamo od seksualnog nemorala i čekamo konzumaciju braka, a nije iskorištavanje osobe.

Tko ulazi u kraljevstvo?

Zapovijed da se uzdržavamo od seksualnog nemorala nije ništa novo u Novom zavjetu u odnosu na ono što zapovijeda Levitski zakonik: „Ni sa ženom bližnjega svojega ne smiješ spolno općiti, da se njome ne bi onečistio“ (Lev 18,20) i dolazi sa smrtno ozbiljnim upozorenjem da onaj „koji ide k ženi bližnjega svojega: tko god je se dotakne, neće ostati nekažnjen“ (Izreke 6,29). Može li osoba koja živi u stanju seksualnog nemorala imati nadu da će ući u kraljevstvo ukoliko nastavi živjeti tim grešnim životnim stilom? Ne, zato što Pavao upozorava: „Ili ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni mužoljubi“ (1 Kor 6,9).

Padanje u iskušenje i življenje u kontinuiranom stanju seksualnog nemorala veoma je loša vijest, jer svi koji se od toga odbijaju obratiti, otkrivaju da žive po tijelu, „a očita su djela tijela. To su: preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično, za koja vam unaprijed kažem, kao što već i rekoh: oni koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti“ (Gal 5,19-21).

Zaključak

Pavao jasno kaže da oni „koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama“ (Gal 5,24), a oni koji tako ne čine, možda uopće nisu Kristovi. Nitko nije bez grijeha, ali ako se seksualni nemoral ponavlja ili nastavlja, dovodi do konačnog, kobnog ishoda što je gore nego što se može opisati. Apostol Ivan zaključuje dodajući da „strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lašcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt“ (Otk 21,8). Ako netko kaže da je Bog Bog ljubavi i da njihov Bog ne bi nikoga poslao u pakao, recite mu: „U pravu si…tvoj bog nikada to ne bi učinio, zato što ne postoji.“ Recite mu da Božja ljubav ne poništava Njegove zakone niti uklanja posljedice, a Bog neće ostaviti nekažnjene one koji čine takve stvari niti će im dopustiti ulazak u kraljevstvo, jer se ništa nečisto neće naći u novom Jeruzalemu (Otk 21,27).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: