Seksualni nemoral koji Bog kažnjava

Biblija kaže da oni koji prakticiraju seksualni nemoral (bludnost) neće naslijediti Božje kraljevstvo, već će biti bačeni u vječni oganj (1. Korinćanima 6,9-10; Galaćanima 5,19-21; Otkrivenje 21,8).

Što je seksualni nemoral?

Seksualni nemoral dolazi od grčke riječi porneia, koja znači preljub, a Biblija koristi tu riječ za opis svakog oblika požude ili seksualne aktivnosti IZVAN braka.

„No od početka stvaranja muško i žensko stvori ih Bog. Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i bit će dvoje jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“ (Marko 10,6-9).

Budući da je Bog stvorio seks, on ga i definira. Svaki seks izvan Božje definicije braka jest nemoral i idolopoklonstvo. Dakle, u seksualni nemoral (blud) spada:

– predbračni seks

– preljub

– homoseksualnost

– incest

– orgije

– bestijalnost

– pedofilija

– pornografija

– masturbacija, jer seks nije stvoren za jednu osobu, već za muža i ženu.

„Čuli ste da je rečeno starima: Ne počini preljuba! A ja vam kažem: Svaki koji pogleda ženu žudeći za njom, već je počinio preljub s njome u srcu svojemu“ (Matej 5,27-28).

Društvo vam govori da je seks u redu dok god se dvoje ljudi vole. No, izazivati nekoga na grijeh nije ljubav. Prva Korinćanima 7,2 kaže: „No zbog bludnosti neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svojega muža.“

Kad se u Bibliji navode grijesi, bludnost je obično na samom vrhu. Primjerice, Marko 7,21-23; 1. Korinćanima 6,9-10; Rimljanima 13,13; Galaćanima 5,19-21; Kološanima 3,5-9.

„Bježite od bludništva! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je; a tko bludniči, protiv svojega tijela griješi. Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji“ (Vidi 1. Korinćanima 6,15-20).

Hebrejima 13,4 kaže da će Bog suditi bludnicima. Efežanima 5,3 kaže da se seksualni nemoral čak niti ne spominje među vjernima.

NAJNOVIJE!