Tko su ”siromašni duhom” i zašto ih Isus naziva blagoslovljenima?

Tko su “siromašni duhom”? Što znači biti ”siromašan duhom” i zašto Isus takve ljude naziva blagoslovljenima?

U poglavljima Matejevog evanđelja pet i sedam, Isus propovijeda poznatu propovijed na gori. Unutar ovih poglavlja dolazimo do spoznaje srži Isusovog učenja. U petom poglavlju Isus objavljuje popis blagoslova, o kojima se često govori kao o blaženstvima.

Matej 5, 3 je možda jedan od citata blaženstava koji se najčešće citira: „Blagoslovljeni su siromašni duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko“. Ova izjava se čini poprilično jednostavna, ali što zapravo znači ”siromašan duhom” i zašto Isus njih naziva blagoslovljenima?

Siromašni u duhu

Neki govore kako Isus ovdje misli na financijsko siromaštvo. Ako je to slučaj, zašto onda Isus jednostavno nije rekao ”blagoslovljeni su siromašni”? Isus je, koristeći izraz ”siromašni u duhu” mislio na duhovnu neimaštinu. Ne samo to, već je Isus i tvrdio da kraljevstvo nebesko pripada duhovno osiromašenima i u oskudici.

Drugim riječima, Isus objašnjava kako netko može naslijediti nebeska bogatstva. No najprije oni moraju razumjeti duhovne preduvjete.

Biblija jasno kaže da smo svi griješnici: „Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja“. (Rimljanima 3, 23) Prorok Izaija je rekao da su naša dobra dijela kao prljave krpe ispred Boga. (Izaija 64, 6) Potpuno smo bespomoćni i ne možemo spasiti sami sebe niti se izvući iz naše duhovne situacije.

Blagoslovljeni

Oni koji razumiju prirodu i težinu njihovih grijeha će k Isusu doći ponizno, a ne sa samopravednim stavom. Siromašni u duhu su oni koji znaju da je Isus njihova jedina nada u životu i smrti. Oni nemaju ništa dobroga za ponuditi. Oni nemaju svoje vlastite pravednosti koju mogu ponuditi. Oni su u očajničkoj potrebi za Spasiteljem. Isus Krist iz Nazareta je taj Spasitelj; On je naša jedina nada. Radi Njega, mi smo blagoslovljeni.

Ući u kraljevstvo nebesko

Ako smo nanovo rođeni kršćani, onda smo u nekome trenutku prepoznali da smo duhovno bankrotirali. Svaka osoba koja je ušla u Božje kraljevstvo je to učinila kao osoba koja je siromašna, a ne bogata u duhu. „A Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje“. (Matej 19, 23-24)

Je li Isus govorio o bankovnom računu ili je ukazivao na veći problem u životu ovog čovjeka? Zapamtite da je čovjek Isusu rekao da je sve zapovjedi držao od svoje mladosti. (Matej 19, 20) Mislio je da je tjelesno i duhovno bogat. Sve dok nije bio spreman pustiti svoj novac i ponos, ne bi mogao ući u kraljevstvo nebesko.

A mi?

Što je s nama? U koju kategoriju ljudi mi spadamo? Jesmo li iskusili blagoslov toga što smo postali siromašni duhom ili se još uvijek držimo za vlastita duhovna bogatstva, misleći da nekako možemo zaraditi vlastito spasenje? Želim nas ohrabriti; sve svoje grijehe i terete danas odložite na križ. Možda i mi trebamo prodati sve ono što posjedujemo onako kao što je Isus rekao mladom, bogatom čovjeku, kako bismo i mi mogli naslijediti veće blago; Krista, nadu slave. (Kološanima 1, 27)

Autor: Jesse Mitchum; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!