Ovako izgleda smrt osobe koja vjeruje u Boga
Foto: Pixabay

Ova žena bila je kršćanka, obraćena duša. Pričali su mi da je osjećala predukus neba kada je umirala.

Bilo ih je više koji su se našli pored njene postelje kada je nastupila smrt.

U trenucima kada je odlazila u jedan drugi svijet govorila je o onome što je gledala i doživljavala.

Jedna od žena uzela je pero i papir i zabilježila dio onoga što je čula. Te zabilješke su zatim čuvali u domu kao jedan vrijedan dokument.

VIDI OVO: ZASTRAŠUJUĆE: Ovo su posljednje riječi ljudi koji su umrli bez vjere u Boga

Govorila je da vidi Isusa. Govorila je o Njegovoj ljepoti. Govorila je o Njegovoj čistoći. Više od dva sata bila je u zanosu duha.

Kad se opet vratila na zemlju i otvorila oči rekla je svojim prijateljima: “Zamislite, bila sam u nebu i vidjela Isusa. Ne želim više živjeti na ovoj zemlji. Doviđenja svima.”

VIDI OVO: Što Biblija kaže da se događa odmah nakon smrti?

Zatvorila je oči i otišla u sve krasote gdje nema jada, nema bolesti, ni smrti. Ona je pazila na vrijeme; marila za vrijeme kada je bila pohođen. Prihvatila je svoju priliku za spasenje i osigurala sebi vječni život.

Autor: Abner Dahl