Sotonin napad u posljednjim danima
Foto: Pexels

Knjiga Otkrivenja nam govori da će se u posljednjim danima sotona razbjesnjeti i zaratiti “s ostatkom”.

Taj ostatak je, dakako, Tijelo Kristovo, koje se sastoji od svih “koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo” (Otkrivenje 12,17).

Mi u Kristovoj crkvi često govorimo o duhovnom vojevanju. Rat koji je opisan u Otkrivenju sotonin je napad protiv Kristova Tijela širom svijeta: “I bijaše (mu) dopušteno da povede rat protiv svetih” (Otkrivenje 13,7).

Svaki vjernik unovačen je u veliku vojku Gospodnju i sotona vodi svoj demonski rat protiv te vojske. Apostol Pavao izjavljuje da se na nijednoj bojišnici, “ne borimo na tjelesan način. Naše borbeno oružje nije tjelesno” (2. Korinćanima 10,3-4).

PROČITAJTE: 13 kušnji kojima će vas Sotona napadati

Mnoge su “ratne zone” širom kugle zemaljske. U Americi je sotonin rat protiv crkve kroz neprestanu bujicu senzualnosti i materijalizma. Njegovo oružje u tom ratu je ljubav prema novcu i ovisnost o zadovoljstvu. Ali postoji još jedno bojno polje u tom ratu: osobni rat svakoga pojedinog djeteta Božjeg.

Svaki vjernik na zemlji suočava se sa svojim vlastitim osobnim ratom. Biblija izjavljuje: “Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme … vrijeme rata i vrijeme mira” (Propovjednik 3,1.8). Upravo sada možda uživate u vremenu mira. Zahvalan sam Bogu za takva razdoblja u životu kad izbija radost. Ali kad dođe vrijeme vašega rata, on može uključiti borbe poznate jedino vama i Bogu.

Svima nam je poznata priča o kralju Davidu, pravednom čovjeku koji je vjerno služio Bogu, ali koji je ipak pao u grijeh preljuba. David se kajao s gorkim suzama i vapio Bogu u patnji; njegovo priznanje možete pročitati u Psalmu 38 i posebno u Psalmu 69. On je otkrio da je Božja milost doista dovoljna te je rekao: “On ratove prekida” (Psalam 46,10).

U svakom svom osobnom sukobu držite oči i misli čvrsto na ovome: Božje milosrđe i dobrota nikada ne podbace.

Autor: David Wilkerson