Spominje li Biblija jednu svjetsku vladu i jednu svjetsku valutu u posljednjim vremenima?

Kada govori o posljednjim vremenima, Biblija ne koristi izraze „jedna svjetska vlada“ ili „jedna svjetska valuta“. Međutim, pruža dovoljno dokaza koji nam omogućuju da izvučemo zaključak da će u posljednjim vremenima pod vlašću Antikrista postojati i jedno i drugo.

U svojoj apokaliptičnoj viziji u knjizi Otkrivenja, apostol Ivan vidi „zvijer“, također pod imenom Antikrist, koji izlazi iz mora sa sedam glava i deset rogova (Otkrivenje 13,1). Iz ove vizije, u kombinaciji sa sličnom koju je imao Daniel (Daniel 7,16-24), možemo zaključiti da će neku vrstu svjetskog sustava uspostaviti zvijer, najmoćniji „rog“, koji će pobijediti ostalih devet i započeti rat protiv kršćana. Savez od deset nacija također se vidi u Danielovom opisu kipa iz Daniela 2,41-42, pri čemu oslikava posljednju svjetsku vladu koja se sastoji od deset entiteta, a koje predstavljaju prsti stopala kipa. Tko god da su tih deset entiteta i kolika god bila njihova moć, Biblija je jasna da će ih zvijer ili uništiti ili smanjiti njihovu moć. Naposljetku će učiniti ono što zvijer od njih zahtijeva.

Ivan nastavlja s opisom vladara ovog ogromnog carstva kao nekoga tko ima veliku silu i vlast, koje mu je dao sam Sotona (Otkrivenje 13,2), a kojeg slijedi i obožava „sva zemlja“ (13,3-4), te ima „vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom“ (13,7). Iz ovog opisa logično je pretpostaviti da je ova osoba vođa jedne svjetske vlade koja se priznaje kao suverena nad svim drugim vladama. Teško je zamisliti kako bi se toliko različiti sustavi vlasti kakvi danas vladaju dobrovoljno pokorili jednom vladaru, te postoje mnoge teorije na tu temu. Logičan zaključak jest da će katastrofe i pošasti opisane u Otkrivenju kao osuda sa sedam pečata i sedam truba (poglavlja 6–11) biti toliko poražavajuće i stvorit će toliku monumentalnu globalnu krizu da će ljudi prihvatiti bilo što i bilo koga tko ima obećava da će im dati pomoć.

Jednom ukorijenjena u vlasti, zvijer (Antikrist) i vlast iza njega (Sotona) uspostavit će apsolutnu kontrolu nad svim narodima na zemlji kako bi ostvarili svoj pravi ishod, štovanje koje Sotona traži još od kada je bačen s neba (Izaija 14,12-14). Jedan od načina na koji će to postići jest nadzor svih trgovina, i to je trenutak u kojem se pojavljuje koncept jedne svjetske valute. Otkrivenje 13,16-17 opisuje neku vrstu sotonskog žiga koji će se zahtijevati kako bi se kupovalo i prodavalo. To znači da svatko tko odbije žig neće moći kupovati hranu, odjeću ili druge potrepštine za život. Nema sumnje da će velika većina ljudi u svijetu podleći i primiti žig samo kako bi preživjeli. Još jednom, 16. stih je jasan u tome da će to biti univerzalni sustav kontrole u kojem će svi, bogati i siromašni, veliki i mali, nositi žig na svojim rukama ili čelima. Postoji mnogo špekulacija o tome kako će se točno taj žig stavljati, ali tehnologija koja je trenutno dostupna to može postići vrlo jednostavno.

Oni koji su ostavljeni nakon Uzeća Crkve suočit će se s bolnim izborom – prihvatiti žig zvijeri kako bi preživjeli ili se suočiti s gladi i stravičnim progonom od strane Antikrista i njegovih sljedbenika. No, oni koji u to vrijeme dođu Kristu, oni čija su imena zapisana u knjizi života Jaganjca (Otkrivenje 13,8), izabrat će trpjeti, pa čak i mučeništvo.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!