Stavite svoje slomljeno srce u ruke Božje i gledajte što će se dogoditi

Gorčina nije vaša dokle god je odbijate prihvatiti i dokle god postupate u interesu onoga tko vas je povrijedio. Ako ste u Kristu i Krist je u vama, njegova ljubav za neljubljene vaša je i kad nemate osjećaja naklonosti i ljubavi. Tu nastupa “smatranje”.

Pavao kaže da kad umremo s Kristom, naša nam smrt postaje stvarnom ako je takvom smatramo, što znači, ako zauzmemo položaj vjere te držimo da je učinjeno ono što ne osjećamo da je učinjeno (Rim 6,1-14). “Vama pripada sve … vi ste Kristovi, a Krist je Božji” (1 Kor 3,21-23).

Ako osjećate u svom srcu gorčinu, odbijte je priznati kao svoju; svojom smatrajte Kristovu ljubav. Ona je vaša ako je Krist vaš.

Prihvatite uvredu kao da dolazi od Boga i kao da je s namjerom da vam bude blagoslov. Iza osobe koja vas je povrijedila gledajte Boga. Smatrajte i prisvajajte Kristovu ljubav kao svoju, a dok zauzimate taj položaj vjere, ona će postati stvarnost. Morate pustiti uvredu i staviti svoje slomljeno srce u ruke Božje.

Autor: Paul E. Billheimer