Što Biblija kaže o sociopatu/psihopatu?

Pojmovi sociopat i psihopat ne pojavljuju se u Bibliji. Međutim, Biblija ipak spominje ponašanja koja su karakteristična za one koji se danas gotovo opisuju sinonimima sociopata i psihopata.

U današnjoj kriminalističkoj i psihološkoj literaturi, sociopat ili psihopat se identificira kao onaj koji odražava ekstremnu samoživost i nezrelost, plitke emocije (uključujući smanjen strah, nedostatak empatije i grižnje savjesti, nisku toleranciju za stres i gotovo nikakav odgovor na pozitivne motive), hladnokrvnost, površni šarm, neodgovornost, impulzivnost, kriminal, gotovanski način života i želju da manipulira drugima. Psihopat je čovjek koji kompulzivno obavlja kazneno sebična djela bez vidljive savjesti ili brige za dobrobit svojih žrtava.

Biblija svrstava takvo sociopatsko i psihopatsko ponašanje među najteže moralne i duhovne posljedice čovjekovog pada u grijeh. Isus je opisao takve grijehe kao one koji proizlaze iz zlog srca (Marko 7,20-23). Apostol Pavao prepoznaje bezbožništvo kao korijen tog smrtonosnog srca (Rimljanima 1,28-32).

Sociopatsko srce stvara najgore karakteristike grešne ljudske prirode (Rimljanima 8,5-8), najgore posljedice ujedno genetske i okolišne moralne degradacije. Rano u ljudskoj povijesti, Bog je zbog takvog univerzalno nepopravljivog ponašanja izbrisao sav svijet, izuzev osam ljudi (Postanak 6,5-13).

Ponovljeni zakon 21,18-21 propisuje za starozavjetni izraelski narod zakonito kažnjavanje takvog ponašanja: smaknuće kamenovanjem. Očito da je Bog takvo ponašanje, koje je toliko poremećeno i štetno za obitelj i društvo, te toliko suprotno karakteru ljudi koji su koristili Njegovo ime i navodno odražavali Njegovu sliku, smatrao nedopustivim.

Novi zavjet ne daje pojedinosti o sustavnom bavljenju ovim ozbiljnim problemima. Učenja o moralu i nemoralu svake vrste, kao i poziv na pokajanje, obraćenje i promjenu život u Kristu, svakako se odnose i na psihopata, kao i na svakog grešnika. Opisujući ponašanje koje uključuje sociopatske značajke, Pavao je jednoj zajednici onih koji vjeruju u Isusa Krista napisao: „To bijahu i neki od vas“ (1. Korinćanima 6,9-11, naglasak dodan). Bog može spasiti i obnoviti najiskvarenije srce. Vidi Efežanima 4,24; Kološanima 3,1-17; Rimljanima 7; Rimljanima 8,1-17 i 28-30.

Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!