Što je bio znak koji je Bog stavio na Kaina (Postanak 4,15)?

Nakon što je Kajin ubio svog brata Abela, Bog je izjavio Kajinu: „Ti, zato, budi sada proklet sa zemlje koja je rastvorila usta svoja da iz tvoje ruke primi krv brata tvojega. Kad budeš zemlju obrađivao, neće ti više davati snage svoje. Skitnica i bjegunac bit ćeš na zemlji“ (Postanak 4,11-12 VB).

U svom odgovoru, Kajin se žalio: „Kazna je moja teža no što mogu nositi. Danas me, evo, tjeraš s lica zemlje, i od lica tvojega bit ću sakriven; i bit ću skitnica i bjegunac na zemlji. I dogodit će se da će me, tko god me nađe, moći ubiti“ (Postanak 4,13-14 VB). Bog je odgovorio: „Tko dakle ubije Kaina, sedmerostruko će mu se osvetom uzvratiti. I Gospod stavi znak na Kaina da ga tko, našavši ga, ne ubije“ (Postanak 4,15-16 VB).

Priroda znaka na Kajina predmet je mnogih rasprava i nagađanja. Hebrejska riječ koja se prevodi kao „znak“ je ‘owth i odnosi se na „oznaku, znak ili simbol“. Riječ ‘owth se drugdje u hebrejskom Svetom pismu koristi 79 puta i najčešće se prevodi kao „znak“. Dakle, hebrejska riječ ne određuje točnu prirodu znaka kojeg je Bog stavio na Kajina. Što god to bilo, to je bio znak/pokazatelj da se Kajina ne smije ubiti. Neki smatraju da je znak bio ožiljak ili neka vrsta tetovaže. Kako god bilo, precizna priroda znaka nije poanta odlomka. Poanta je u tome da Bog neće dopustiti da ljudi traže osvetu protiv Kajina. Bez obzira kakav je bio znak na Kajinu, poslužio je svrsi.

U prošlosti, mnogi su vjerovali da je znak na Kajinu bila tamna koža – da je Bog promijenio boju Kajinove kože sa svijetle na tamnu kako bi ga se prepoznalo. Budući da je Kajin također primio prokletstvo, uvjerenje da je znak bila tamna koža prouzročilo je da mnogi povjeruju kako su ljudi tamne kože prokleti. Mnogi su koristili „znak Kajina“ kao opravdanje za afričku trgovinu robljem i diskriminaciju protiv ljudi sa crnom/tamnom kožom. Ovo tumačenje Kajinovog znaka potpuno je nebiblijski. Nigdje se u hebrejskom Svetom pismu ‘owth ne odnosi na boju kože. Prokletstvo na Kajina u 4. poglavlju Postanka odnosilo se na samog Kajina. Ništa nije rečeno o tome da se Kajinovo prokletstvo prenosi na njegove potomke. Nema apsolutno nikakve biblijske osnove za tvrdnju da su Kajinovi potomci imali tamnu kožu. Nadalje, ukoliko je jedna od žena Noinih sinova bila potomak Kajina (moguće, ali malo vjerojatno), Kajinova linija prekinuta je potopom.

Što je bio znak koji je Bog stavio na Kajina? Biblija ne govori. Značenje znaka da se Kajina ne smije ubiti bilo je mnogo važnije od prirode samog znaka. Kakav god znak bio, nije imao nikakve veze s bojom kože ili nasljednim prokletstvom na Kajinove potomke. Korištenje znaka Kajina kao izgovor za rasizam ili diskriminaciju apsolutno je nebiblijski.

NAJNOVIJE!