Što se u Euharistiji događa s kruhom i vinom?

Kada je Isus ustanovio Večeru Gospodnju (Matej 26, 26-28; Marko 14, 22-24; Luka 22, 19-20; 1 Korinćanima 11, 23-25) rekao je: „Ovo činite meni na spomen“ (Marko 22,19). No isto tako je (ili još više) pokazavši na kruh rekao: „Uzmite i jedite. Ovo je tijelo moje!“ (Matej 26, 26); a pokazavši na vino jer rekao: „Ovo je krv moja!“ (Matej 26,28 i Marko 14, 24).

U skladu s Gospodinovim riječima, vjerujemo da elementi kruha i vina u Euharistiji posvećenjem poprimaju značenje Kristova Tijela i Krvi.

Vjernicima dakle ovi materijalni elementi po posvećenju znače i predstavljaju Kristovo Tijelo i Krv. To znači da na njih gledamo i postupamo s dostojanstvom primjerenim Kristovu Tijelu i Krvi na koje ukazuju.

Ovi elementi istovremeno mijenjaju i svoju svrhu i namjenu. Više se ne radi samo o kruhu i vinu kao hrani i piću, već služe kao sredstva spominjanja na Isusa Krista i Njegovu žrtvu na križu, to jest spomen na Božje jedinstveno otkupiteljsko djelo ljubavi kroz žrtvu Isusa Krista, te sredstva duhovne okrijepe.

Istodobno, kada s vjerom blagujemo posvećene elemente kruha i vina, mi na duhovan (ali sasvim stvaran) način doista blagujemo Kristovo Tijelo i Krv, to jest samo Kristovo biće (Ivan 6, 51-58).  Dakle, vjera je nužna. Oni pak koji od toga kruha i vina blaguju na neodgovoran način; bez vjere, pokajanja i osjećaja za zajedništvo, time tonu još više u grijeh, pokvarenost i osudu (1 Korinćanima 11, 27-29).

Način na koji vjernici u Euharistiji primaju Krista je poseban i jedinstven. On je neodvojiv je od tog čina, odnosno blagovanja materijalnih elemenata kruha i vina. Primiti Krista u Euharistiji znači primiti ohrabrenje i snagu u vjeri i pouzdanju u Gospodina, te jačanje zajedništva u ljubavi među vjernicima.

Kao biblijski neopravdane i potencijalno idolatrijske pobijamo rimokatoličke i slične tvrdnje kako elementi kruha i vina na stvaran i bitan način doista postaju Kristova Krv i Tijelo, odnosno Kristovo biće (supstancija). Tim prije što nas Sveto pismo uči da je Krist jednom prinio sebe za grijehe mnogih (Hebrejima 7, 26-27. 9, 24-28).

Kao nebiblijske i nekatoličke pobijamo i stavove tzv. zajednica reformacijske baštine, da kruh i vino služe samo kao sredstvo spominjanja na Kristovo djelo, bez potrebe da se s njima postupa s pristojnošću i dostojanstvom Kristova tijela i krvi, kao i bez uvjerenja da blagujući ih doista primamo samog Krista.

Autor: Jasmin Koso; Izvor: Reformiranikrscanizagreb.com

NAJNOVIJE!