Što svaki vjernik treba znati o anđelima?

Na grčkom jeziku riječ “angelos” znači “vjesnik”, “glasnik”. Spominju se u većini svetih knjiga, pa tako i u Bibliji ili Svetom pismu. Riječ anđeo spomenuta je u Bibliji više od tri stotine puta, što nam govori o vjerovanju u postojanje anđela.

Vjerujemo da će vas zanimati istina o postojanju anđela, tko su oni i koja je njihova služba. Zato ćemo se u našem izlaganju držati onoga što je o anđelima zapisano u Bibliji, jer vjerujemo da je Biblija istinita i Bogom nadahnuta Božja objava ljudima, pa prema tome i ono što ona izvještava o anđelima možemo uzeti kao pouzdano i istinito.

Prema Poslanici Hebrejima 1,14 anđeli su “službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje”. Oni izmiču našem običnom poimanju i tvore tajnoviti svijet nevidljivih i nadnaravnih sila. Dakle, anđeli su duhovna bića koja imaju osobnost, intelegenciju, emocije i slobodnu volju. Među svim stvorenim bićima, anđeli su najsposobniji i zato najbliži Bogu. Ne pripadaju našem prostoru i vremenu, ali mogu djelovati u našoj stvarnosti.

Uloga anđela je slavljenje Boga i prenošenje poruka ljudima, oni su savršena bića koja gledaju Božje lice i služe mu na nebeskom dvoru. Premda imaju volju, anđeli su — poput svih stvorenja — podložni Božjoj volji. Možda da odmah na početku navedemo da postoje dobri i zli anđeli te kako je došlo do toga. Tada najveći i najači anđeo Svjetlonoša — Lucifer, pobunio se protiv Boga i poveo za sobom trećinu anđela, koji su prozvani demoni, a Sotona im je vođa. To su zli anđeli ili demoni, koji su skupa sa Sotonom zbačeni na zemlju, na kojoj muče ljude i navode ih na grijeh, a time ih udaljuju od Boga. Prorok Izaija ovako opisuje pobunu i pad Sotone: “Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: ‘Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu. A sruši se u podzemlje, u dubine provalije.” (Izaija 14,12-15) Toliko za sada o zlim anđelim, a nastavljamo dalje o dobrim anđelima ili Božjim anđelima koji su u Božjoj službi za dobro ljudima.

U Bibliji se spominju anđeli i arkanđeli. Kao arkanđeli spominju se Mihael, Gabriel i Rafael. Mihael je nebeski vojskovođa, pobjednik u pobuni protiv Sotone. Gabriel je Božji glasnik, on donosi i prenosi obavijesti od Boga. Rafael je anđeo koji liječi, prijatelj malog Tobija i iscjelitelj njegovog slijepog oca. Osim arkanđela (1. Solunjanima 4,16), spominju se i kerubini (Hebrejima 9,5), prijestolja, gospodstva, poglavarstva, vlasti (Kološanima 1,16). U mišljenju Gospoda Isusa svijet anđela ima svoje posebno mjesto. Evanđelisti katkad govore o njegovom prisnom saobraćanju s anđelima (Matej 4,11). Isus spominje anđele kao stvarna i djelatna bića. Iako bdiju nad ljudima, oni gledaju Očevo lice (Matej 22,30). Mada ne znaju za dan posljednjeg suda, koji je isključivo Očeva tajna (Matej 24,36), oni će mu biti izvršitelji (Matej 13,39,49). Oni se raduju zbog obraćenja grešnika (Luka 15,10). Služba anđela na kraju vremena pred Kristov dolazak, kao i kod samog dolaska, bit će vrlo značajna. Anđeli će pratiti Krista kod njegova dolaska u slavi, oni će uzlaziti i silaziti nad njim. Isus će poslati anđele da sakupe izabranike sa sve četiri strane svijeta za spasenje, a također će poslati svoje anđele da pokupe sve zavodnike i zlikovce te da ih bace u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba. “Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši neka čuje!” (Matej 13,41-43)

Osim što anđeli služe Kristu, oni služe i ljudima da im prenesu neko nadnaravno saopćenje koje stiže s neba na zemlju, u vidu tajnovitih glasnika. Tako Gabrijel donosi Zahariji radosnu vijest da će mu žena Elizabeta roditi sina, a Mariji da će začeti po Duhu Svetom i da će roditi sina kome će nadjenuti ime Isus (Luka 1,19 i 26). Nebeske vojske anđela javljaju se pastirima u noći, javljajući im rođenje Spasitelja. Anđeli javljaju Kristovo uskrsnuće, a kasnije upoznaju apostole sa značenjem Kristovog uzašašća na nebo, odakle će ponovo doći po svoje. Oni su Kristovi pomoćnici na djelu spasenja, jamče za sigurnost ljudi, prinose Bogu molitve svetih, vode duše pravednih u raj (Luka 16,22). Sa svojim zapovjednikom Mihaelom vode bitku protiv Sotone i njegovih demona, bitku koja traje od početka (Otkrivenje 12,7-9).

Dakle, iako najčešće ne razmišljamo o tome, okruženi smo prisutnošću nadnaravnih bića koja se tajanstveno kreću oko nas, a kojima pisac Otkrivenja daje stvaran oblik. U Kristu se Božja djela naviještaju, prate, podupiru i izvode preko anđela; oni ne djeluju povremeno, nego uvijek. Anđeli spajaju nebo sa zemljom. Ta udaljenost između zemlje i neba ista je danas kao što je bila kad su pastiri na Betlehemskim poljanama slušali divne anđeoske pjesme i radovali se rođenju Spasitelja. Bog ljubi čovjeka danas kao i onda kad su obični ljudi susretali anđele i s njima razgovarali. Nebo može biti blizu i nama u našoj svakidašnjici, jer nebeski čuvari iz nebeskih dvorova prate korake onih koji žive po Božjoj Riječi. Kad su oni koji se uzdaju u Boga u opasnosti, anđeli ih ohrabruju. Navest ćemo primjer apostola Pavla, koji je bio u pogibeljnoj opasnosti na moru od oluje, skupa s posadom broda putujući za Rim. On se pouzdao u Boga kome vjeruje i služi. On piše: “Noćas mi se ukazao anđeo onoga Boga kome pripadam i komu služim, te mi reče: ‘Ne boj se, Pavle! Ti treba da dođeš pred cara. I evo, Bog ti milostivo daruje živote svih koji s tobom plove.’ Zato, ljudi, budite odvažni! Vjerujem Bogu da će biti tako kako mi je obećano.” (Rimljanima 27,23-25)

Osim apostola Pavla, iskustvo s anđelima imao je i apostol Petar. Navest ćemo događaj zapisan u Djelima u 12. poglavlju od 5. do 11. retka: “Tako, dok su Petra čuvali u tamnici, crkva je neprestano molila Boga za njega. One noći prije nego ga je Herod kanio izvesti, Petar spavaše okovan u dvoje verige među dvojicom vojnika, a stražari pred vratima čuvaše tamnicu. Najedanput se pojavi anđeo Gospodnji i svjetlo obasja ćeliju. Anđeo kucnu Petra u rebra i probudi ga: ‘Ustani brzo!’ reče mu. I verige mu već spadoše s ruku. Tada mu anđeo reče: ‘Opaši se i obuj sandale svoje!’ Petar učini tako. I anđeo mu reče dalje: ‘Obuci ogrtač svoj i hajde za mnom!’ Petar izađe i pođe za njim. Nije znao da je taj događaj s anđelom stvarnost; mislio je da vidi utvaru. Kad prođoše prvu i drugu stražu, dođoše k željeznim vratima koja vode u grad. Ona im se sama otvoriše. Iziđoše i tek što prođoše jednu ulicu, anđeo se odmah udalji od njega. Tada Petar dođe k sebi i reče: ‘Sad znam uistinu da je Bog poslao svog anđela da me izbavi iz ruke Herodove i od svega što je očekivao narod Židovski.'”

U Bibliji također nalazimo da su ljudi ugostili anđele, a da to nisu ni znali, jer su anđeli bili u ljudskom obliku (Postanak 19,1-3). I danas se događaju čuda. Kad izbjegnemo neku veliku opasnost, kažemo: “Sam Bog nas je spasio.” Istina, Bog je poslao svog anđela da nas spasi. Bog djeluje u životima ljudi preko svoje nebrojene vojske anđela. Anđeli nas potiču da činimo dobro. Stoga, budimo vjerni Bogu i hodimo putem pravednosti, a Bog ljubavi i milosti čuvat će nas svojim svetim anđelima na tom putu.

Izvor: Val evanđelja