Što trebamo znati prije nego što kažemo DA?

Mogu li «kemija» ili zaljubljenost biti dobri temelji braka? Razmisli: Na čemu se temelji brak? Naime, uspješan brak ne započinje svadbenom svečanošću već su temelji položeni mnogo ranije: osluškivanjem volje Božje, te pažljivim razvojem i pripremom vlastitog karaktera.

Proces „pripreme“ svojstven je svim ljudskim aktivnostima, pa tako i brak iziskuje pripreme, a evo i pomoći u tome. Koji su Božji temelji i koncepti braka i što Biblija, Božja Riječ govori o braku?

Zavirimo li u knjigu Postanka otkrit ćemo i četiri vrlo važne, temeljne činjenice o braku:

  1. Ideja o braku potekla je isključivo od Boga. Adam nije imao udjela u tome. Bog je bio taj koji je odlučio da Adamu treba žena, a ne Adam. Adam nije ni bio svjestan svoje vlastite potrebe. „I reče Jahve, Bog: „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on sam.“  (Postanak 2,18)
  1. Bog je bio taj koji je oblikovao Evu za Adama, samo je on znao kakvog bračnog druga je Adam doista trebao. „ Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi (oblikuje) Jahve, Bog…“ (Postanak 2,22)
  1. Bog je bio taj koji je Evu doveo Adamu. Adam nije morao ići u potragu za njom, već „… mu je dovede“ (Postanak 2,22)
  1. Bog je odredio kakav će međusobni odnos imati Adam i Eva.Krajnja svrha  njihovog odnosa bila je savršeno jedinstvo, sjedinjenje, prisno poznavanje. „ Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo.“ (Postanak  2,24)

Što to znači? To znači da je brak Božji plan i da kršćanin ne ulazi u brak zato što je to njegova ili njezina volja već Božja odluka. Također to znači da možemo imati povjerenja u Boga da će izabrati i pripremiti za nas ženu/muža  koja/koji će biti baš ono što nama treba.

Imamo i nešto praktičnih vježbi za pripremu. Ukoliko želimo ući u Božji plan za brak trebali bi se zapitati o našem stavu prema braku, prema samome sebi, drugim ljudima i svojim roditeljima. Krenimo redom.

  1. Prvo, dakle kakav je tvoj stav prema braku? Da li gledaš na brak kao na zadovoljenje svojih potreba? „Ah, super on će sve radili“ ili pak, „Ona će kuhati, čistiti i raditi, a ja ću kad dođem doma gledati nogomet na TV-u!“ Bolje ti je ne ulazi u brak, jer ćeš se razočarati i ostati sam/a vrlo brzo. Pitaj se da li si spreman/a pristupiti braku sa poštovanjem i poniznošću, jer brak je Savez dvoje ljudi, a ne robovlasništvo.
  1. Savez je sjedinjavanje (u partnerski odnos) u jednu cjelinu dvije ili više strana. Dolazi od hebrejske riječi berit što znači zarezivanje prilikom kojeg dolazi do miješanja krvi. Simbolično takav savez znači: „moj život je tvoj, mi smo jedno, tko u tebe dira, dira i u mene“. Iz priloženog primjera naslućujemo da je brak nešto više od emocija. Brak je čvrst savez i predanje dviju osoba jedna drugoj bez suzdržavanja, roka trajanja i sl.
  1. Osjećaj vlastite vrijednosti je jedan od najvažnijih elemenata u izgradnji uspjeha u našim životima isto tako i u braku. Zapitaj se kako gledaš na sebe? Ne bi trebali gledati na sebe ništa manje nego što Krist vidi u nama. On nas vidi kao uspješne i sposobne, jer uistinu mi možemo „sve u onome koji mi daje snagu“ i „Jači je onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu.“
  1. Jedan od osnovnih uzroka slomljenih ili nesretnih brakova jest pomanjkanje razumijevanja i osjetljivosti prema drugome. Tu dolazi do prekida komunikacije i često do bračne nevjere, te se time prekida Božja svrha za brak. Protuotrovi navedenom su uvažavanje i zahvalnost. U braku nema mjesta za sebeljublje i zaokupljenost sobom kao što nam Pavao piše: „ Ne gledajte samo na svoju vlastitu korist nego i na korist drugih! Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 2,4-5) Doista se trebamo zapitati kako se odnosimo prema drugim ljudima, jer to nam je jasan pokazatelj kako ćemo se odnositi prema našem budućem partneru.
  1. A roditelji? „Djeco pokoravajte se svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to pravedno.“ „Poštuj svog oca i majku da ti dobro budei da dugo živiš na zemlji!“ (Efežanima  6,1-3). Mladi ljudi imaju opravdane pritužbe i doživljavaju mnoge nepravde unutar obitelji. Isto, ako ne i više imaju valjda i njihovi roditelji prema vlastitim roditeljima. Sve to ipak ne mijenja činjenicu da su „poštovanje“ roditelja i „neslaganje“ s njima dvije različite stvari. Mi možemo imati stav poštovanja prema našim roditeljima i kada se ne slažemo s njima u određenoj stvari. Poštivanjem njih, mi poštujemo Boga koji je dao ovu zapovijed. Takav stav i odnos s roditeljem pomoći će i tvome braku. Naime, mnogi neraščišćeni obiteljski odnosi redovito ugrožavaju brakove i dovode do razvoda.

Onda? Što ti misliš da su dobri temelji braka? Da li su ovim kratkim pregledom Božjeg plana za brak tvoji dosadašnji temelji poljuljani ili učvršćeni? Kuća izgrađena na slabom temelju neće izdržati oluje, a brak izgrađen bez čvrstih temelja, teško će preživjeti životne pritiske. Kvalitetan ili nekvalitetan temelj? Izaberi sâm ono što je bolje za tebe!

Autori: Derek i Ruth Prince

NAJNOVIJE!