3 stvari koje Duh Sveti čini u nama kada se molimo

Znate li što Duh Sveti čini u nama kada se molimo? Na području molitve Duh Sveti za nas čini tri vrlo važne stvari.

On nam pokazuje KAKO MOLITI. 

Isus je učio učenike kako da mole. Obećao nam je da ćemo primiti utješitelja – Duha Svetog. Jedna od Njegovih službi je da nas uči kako da molimo. Ja živim u Lausannei. Kada sam jednom vozio ulicama grada, govorio sam: ”Duše Božji, pokaži mi kako da molim za grad Lausanne. Što to Otac želi učiniti? Koje su zapreke? Kakve prepreke postavlja neprijatelj? Daj mi ljubav za ovaj narod.” O, da bi nam Duh Božji mogao pokazati kako da molimo!

Duh Sveti pokazuje nam ŠTO MOLITI.

Dogodi se nekada svakome od nas da nismo sigurni što da molimo. Možda smo čak frustrirani – misionari u svijetu, potrebe u obitelji, itd. Ali onda nas vodi miran, tihi glas Duha Svetog, vodi nas možda u molitvu za određenog misionara.

VIDI OVO: 50 stvari koje Duh Sveti čini u našem životu

On nam posebno pokazuje KADA MOLITI.

On kaže: ”Vrati se. Dođi na vrh gore kao Isus.” Nemoj ražalostiti Duha Božjeg. Kada imaš ono unutarnje osvjedočenje da se moraš sastati s nekim i moliti, idi odmah i učini to.

Bog želi da postanemo kršćani koji mole te tako utječemo na sudbine naroda, svladavjući neprijateljske prepreke, moleći onako kako nas vodi Duh živoga Boga.

Autor: Don Stephens

NAJNOVIJE!