Tko su sveci ili sveti ljudi koji se spominju u Bibliji?

Što je svetac? Tko je svet? Što bi netko trebao učiniti kako bi postao svet? Tko su sveci ili sveti ljudi koji se spominju u Bibliji?

Bog je svet

Riječ ”svet” se koristi na različite načine u Bibliji. Ona se na svoj najjedinstveniji način odnosi na Boga. U tom kontekstu je upotrijebljena kada su anđeli izjavili: „Svet, svet, svet je Gospodin nad vojskama. Cijela zemlja je puna Njegove slave“! (Izaija 6, 3) Bog sam je zapovjedio Izraelcima: „Ta ja – Jahve – Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte“! (Levitski zakonik 11, 44)

Isus je svet

Kada je Isus živio na Zemlji, Isusa je prepoznao čovjek s nečistim duhom kao Boga, to jest kao svetog čovjeka: „Znam tko si ti – Svetac Božji“! (Marko 1, 24) Kada govorimo o Najsvetijem, govorimo o Bogu Ocu ili o Isusu Kristu.

Proroci i apostoli su nazivani svetima

Riječ ”svet” također ima širi opseg značenja. Ona se koristi kako bi se označili ljudi koji su služili Bogu na poseban način. Biblija govori, na primjer, o svetim prorocima (Djela 3, 21), o svetim apostolima i prorocima (Efežanima 3, 5). Ova poveznica između bivanja svetim i služenja Bogu se isto vidi u stihovima gdje se anđele naziva svetima (primjer Marko 3, 38; Otkrivenje 14, 10).

VIDI OVO: Zašto protestantski kršćani ne traže pomoć od svetaca?

Svi vjernici su sveci

Krug se više produžuje kada se sve vjernike naziva svecima ili svetima. Ovo se već dogodilo u Starome zavjetu: „Vi sveti njegovi, bojte se Gospodinaa, jer koji se boje Gospodina, ne trpe nikada oskudice“ (Psalam 34, 9) i: „Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih“. (Psalam 89, 5)

U Novome zavjetu, čitamo još i češće o ovome. Pavao piše poslanicu „Svima onima u Rimu koje Bog voli i koji su pozvani da budu sveci“. (Rimljanima 1, 7) Na početku svoje poslanice Efežanima, on svoje čitatelje naziva: „svecima koji su u Efezu i koji su vjerni u Kristu Isusu“. (Efežanima 1, 1) Svi se vjernici time smatraju svetima.

Biti svet

Zaključujemo kako Biblija određuje posebnu skupinu Božjih slugu (proroka i apostola) kao ”svete”, zbog njihove posebne povezanosti sa Svetime. Oni zaslužuju naše posebno poštovanje, na način koji je neusporediv s poštovanjem koje odajemo ljudima koji žive oko nas.

S druge strane, svi vjernici su sveti. Tko god vjeruje u Gospodina Boga i Njegovog Sina Isusa Krista je pozvan iz svijeta od Boga, pročišćen je od grijeha, Bog ga je posvojio kao svoje dijete i odvojen je za služenje u Njegovom kraljevstvu. To znači ”biti svet”.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net