Tko su sveci ili sveti ljudi koji se spominju u Bibliji?
Foto: Unsplash

Što je svetac? Tko je svet? Što bi netko trebao učiniti kako bi postao svet?

Bog je svet

Riječ ”svet” se koristi na različite načine u Bibliji. Ona se na svoj najjedinstveniji način odnosi na Boga. U tom kontekstu je upotrijebljena kada su anđeli izjavili: „Svet, svet, svet je Gospodin nad vojskama. Cijela zemlja je puna Njegove slave“! (Izaija 6, 3) Bog sam je zapovjedio Izraelcima: „Ta ja – Jahve – Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte“! (Levitski zakonik 11, 44)

VIDI OVO: Evo što prema Bibliji znači biti svetac 

Isus je svet

Kada je Isus živio na Zemlji, Isusa je prepoznao čovjek s nečistim duhom kao Boga, to jest kao svetog čovjeka: „Znam tko si ti – Svetac Božji“! (Marko 1, 24) Kada govorimo o Najsvetijem, govorimo o Bogu Ocu ili o Isusu Kristu.

Proroci i apostoli su nazivani svetima

Riječ ”svet” također ima širi opseg značenja. Ona se koristi kako bi se označili ljudi koji su služili Bogu na poseban način. Biblija govori, na primjer, o svetim prorocima (Djela 3, 21), o svetim apostolima i prorocima (Efežanima 3, 5). Ova poveznica između bivanja svetim i služenja Bogu se isto vidi u stihovima gdje se anđele naziva svetima (primjer Marko 3, 38; Otkrivenje 14, 10).

VIDI OVO: Zašto protestantski kršćani ne traže pomoć od svetaca?

Svi vjernici su sveci

Krug se više produžuje kada se sve vjernike naziva svecima ili svetima. Ovo se već dogodilo u Starome zavjetu: „Vi sveti njegovi, bojte se Gospodinaa, jer koji se boje Gospodina, ne trpe nikada oskudice“ (Psalam 34, 9) i: „Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih“. (Psalam 89, 5)

U Novome zavjetu, čitamo još i češće o ovome. Pavao piše poslanicu „Svima onima u Rimu koje Bog voli i koji su pozvani da budu sveci“. (Rimljanima 1, 7) Na početku svoje poslanice Efežanima, on svoje čitatelje naziva: „svecima koji su u Efezu i koji su vjerni u Kristu Isusu“. (Efežanima 1, 1) Svi se vjernici time smatraju svetima.

VIDI OVO: ŠTOVANJE MARIJE I SVETACA: Evo zašto protestantski kršćani ne štuju i ne mole se Mariji i svecima!

Biti svet

Zaključujemo kako Biblija određuje posebnu skupinu Božjih slugu (proroka i apostola) kao ”svete”, zbog njihove posebne povezanosti sa Svetime. Oni zaslužuju naše posebno poštovanje, na način koji je neusporediv s poštovanjem koje odajemo ljudima koji žive oko nas.

S druge strane, svi vjernici su sveti. Tko god vjeruje u Gospodina Boga i Njegovog Sina Isusa Krista je pozvan iz svijeta od Boga, pročišćen je od grijeha, Bog ga je posvojio kao svoje dijete i odvojen je za služenje u Njegovom kraljevstvu. To znači ”biti svet”.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net