Oznaka: brige

Bez obzira koliko je ponekad teško na ovoj zemlji, u svom srcu znate da se Bog brine, da pripadate Njemu i da On želi da nastavite živjeti pobjedonosan kršćanski život. Opterećeni ste brigama ovoga svijeta? Zašto ih više nositi kad...
Put do duhovnog preporoda nalazi se u onim stvarima koje ponekad oklijevamo učiniti: molitvi i čitanju Božje Riječi. Pravedni Job je opisao ljudsko stanje ovim riječima: "Čovjek se rađa za patnju, kao što iskre ognjene vrcaju gore." (Job 5, 7)....
Dolazim Ti sa svime što me opterećuje, sa svime onim što mi se čini beznadno. Čuj moje vapaje, primi ih! Sveti Bože, u ovim večernjim satima dolazim k Tebi. U strahopoštovanju se klanjam pred Tobom i tu pronalazim mir. Tvoja...
Ako je postojala ikakva stvar koju je Gospodin pokušao utisnuti na svoje učenike dok su hodali s Njim, bila je sljedeća: da bezuvjetno trebaju pouzdanje u obećanje da će On uvijek biti s njima, da ih nikada neće ostaviti i nikada napustiti,...
''Ne brinite se tjeskobno'', kaže Isus, ali ne ostaje samo na tome. On nam objašnjava kako se briga može savladati.
Nedavno sam angažirao vrhunskog stolara da mi pomogne u renoviranju stare poljske kućice.
Budimo se ujutro i ne treba nam dugo da osjetimo kako se briga prikrada u naša srca. Ponekad počinje kao mala, a ponekad je toliko velika da zaokupira čitavu našu pozornost.

NAJNOVIJE