Mnogi kršćani su zbunjeni pitanjem koliko trebaju davati Bogu. Trebaju li se držati starozavjetnog načela te dati desetinu dohotka Bogu, ili dati Bogu onoliko koliko su srcem odlučili? Vrijedi li načelo desetine za današnje kršćane? Možemo li očekivati blagoslove ako damo deset posto dohotka Bogu? Evo što možemo pronaći u Bibliji!

Prije nego što počnemo trošiti zarađeno, poštujmo Boga tako što će prvo Njemu dati našeg prihoda. U Bibliji piše: Daj čast Gospodu posjedom svojim i prvinama svega dohotka svojega!(Izreke 3,9 ŠA)

Koji dio našeg prihoda Gospodin smatra svojim? U Bibliji piše: Svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva bilo od plodova sa stabala, pripada Jahvi; to je Jahvi posvećeno. (Levitski zakonik 27,30 JB)

Davanjem desetine učimo da Bog u životu mora biti na prvom mjestu. U Bibliji piše: Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega što tvoj usjev u polju donese. A onda blaguj desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazočnosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naučiš zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 14,22.23 JB) 

Za što je u Izraelu bila previđena desetina? U Bibliji piše: Levijevim sinovima, evo, predajem u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu – za službu što je obavljaju u Šatoru sastanka. (Brojevi 18,21 JB)

Krist podupire davanje desetine. U Bibliji piše: Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji dajete desetinu od metvice, komorača i kima, dok  zanemarujete najvažnije u zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Ovo je zadnje trebalo činiti, a ono prvo ne propustiti. (Matej 23,23 KS)

Čime se, prema Pavlovim riječima, treba podupirati naviještanje evanđelja? U Bibliji piše: Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? (14) Tako je i Gospodin onima koji evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti. (1. Korinćanima 9,13.14 JB)

Što je osnova zahtjeva za davanjem desetine? U Bibliji piše: Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. (Psalam 24,1 JB)

Od kuda potječu materijalni blagoslovi? U Bibliji piše: Nego spomeni se Gospoda, Boga svojega; jer on je taj, koji ti dade snagu, da pribaviš bogatstvo, da tako ispuni zavjet svoj, što ga je zakletvom potvrdio ocima tvojim, kao što se dogodi danas. (Ponovljeni zakon 8,18 ŠA)

Što trebamo, osim desetine, donijeti u Njegove dvorove? U Bibliji piše: Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove. (Psalam 96,8 JB)

Bog kaže da Ga varamo ako mu ne dajemo desetinu i darove? U Bibliji piše: Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate: “U čemu te prikratismo?” U desetini i u prinosu. (Malahija 3,8 JB) 

Bog nas poziva da kušamo hoće li nas blagosloviti? U Bibliji piše: Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte –govori Jahve nad Vojskama – neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov. (Malahija 3,10 JB)

Dajmo s radošću, zato što želimo ugoditi Bogu. U Bibliji piše: Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. (2. Korinćanima 9,7 JB)

U Bibliji piše: Neka svatko prinese što može, prema blagoslovu koji ti je udijelio Jahve, Bog tvoj. (Ponovljeni zakon 16,17 JB)

Izvor: Biblija-info.net