Foto: Pixabay

Je li molitva djevici Mariji grijeh? Hoće li se Bog ljutiti na nas ako se molimo Isusovoj majci i tražimo od nje da posreduje za nas?

Biblija kaže da postoji samo jedan kome trebamo usmjeriti svoju molitvu, a to je Bog.

Marija, Isusova majka imala je važnu ulogu u Božjem planu spasenja. Njezina uloga je bila donijeti Isusa na svijet. Autor Evanđelja Luka za nas je zapisao ono što je anđeo Gabriel rekao Mariji o njezinoj ulozi: „Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.“ (Luka 1,30-33)

Marija je bila dobra i brižna majka Isusu od trenutka kada je rođen pa sve do trenutka kada je razapet i uskrsnuo od mrtvih. U Djelima 1,14 čitamo: „svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.“ Poput svih ostalih, Marija se molila Bogu. A na dan Pedesetnice Marija je bila prisutna s ostalim Isusovim učenicima kada „eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.“ (Djela 2,2-4)

Marija je bila brižna majka i vjerna Isusova sljedbenica. Marija nije Bog. Njoj se ne bismo smjeli moliti, kao što nikada nije ni tražila od nas da to činimo. S druge strane, Isus je tražio od nas da se molimo Njemu: „I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.“ (Ivan 14,13-14)

Isus je taj, a ne Marija, koji posreduje za nas: „Zato (Isus) i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.“ (Hebrejima 7,25)

U 1. Timoteju 2,5-6 veoma jasno je navedeno da samo Isus može naše molitve nositi Bogu: „Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve.“

U zapovijedi koju je Bog dao, kaže: „Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran…“ (Izlazak 20,4-5). ‘Ljubomoran’ ovdje znači da Bog neće dozvoliti da nekome drugome damo ono što s pravom pripada samo Njemu. Obožavamo Boga i molimo se Njemu, i nikome više. Dakle, je li grijeh moliti se bilo kome drugome osim Bogu? Da, jest.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.