Tko su bila tri muškarca koja su posjetila Abrahama u Postanku 18?

Jednog dana Abrahama su posjetila tri muškarca. Ti ljudi su, najblaže rečeno, bili neobični gosti, a taj posjet je promijenio život Abrahamu i Sari.

Postanak 18,1-2 govori: “Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podigavši ​​oči, opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Čim ih spazi, potrča s ulaza šatora njima ususret. Pade ničice na zemlju.” Abraham je odmah pokazao svoju gostoljubivost trojici muškaraca, pozivajući ih da se odmore ispod drveta, dok se za njih sprema veliki obrok (stihovi 3-8).

Tri muškarca su upozorila Abrahama na uništenje Sodome i Gomore

Tijekom njihova posjeta Abrahamu, tri muškarca su ga upozorila da će Bog kazniti Sodomu i Gomoru (Postanak 18,20-21; 19,12-13). Također su obećali Abrahamovoj ženi, Sari, da će dobiti dijete sljedeće godine u to vrijeme (Postanak 18,10).

Neki pretpostavljaju da su ovi ljudi svi bili anđeoska bića koji su se prikazali Abrahamu u ljudskom obliku. Međutim, Postanak 18,1 kaže da se Abrahamu ukazao “Gospodin” (Jahve). Gospodin govori u stihovima 13, 20, 26 i 33. Dakle, jedan od trojice čovjeka je sigurno bio Svemoćni Bog koji je preuzeo ljudsko obličje. Takvu pojavu zovemo “teofanija”. Kada se Isus pojavljuje u tijelu u Starom zavjetu, to zovemo “kristofanija.” Je li Božje pojavljivanje na Mamre bilo teofanija ili kristofanija, ne znamo. Ali djeluje očito iz konteksta da jedan od posjetitelja bio Bog (Postanak 18,22), a da su ostala dvojica bili anđeli koji su kasnije posjetili Sodomu i Gomoru i razgovarali s Lotom (Postanak 19,1).

Abraham je znao da je u Božjoj prisutnosti

Abrahamova reakcija na pojavljivanje trojice čovjeka također pokazuje da je on instinktivno znao da se nalazi u Božjoj prisutnosti. Uobičajeno dočekivanje gostiju u kulturi tog vremena je bilo da domaćin ustane i sačeka da se gosti približe domu. Ali Abraham je otrčao do njih i “pade ničice na zemlju”. Ovo klanjanje se radilo u slučaju dolaska nekog kralja ili božanstva.

Abraham je vrlo dobro poznavao Gospodina, i odmah bi ga prepoznao, jer mu se Gospodin mnogo puta ukazao i razgovarao s njim. Ta pojavljivanja su se događala u sljedećim prilikama:

  • Kada ga je Bog prvi put pozvao (Postanak 12,1-3)
  • Kada se Abraham odvojio od Lota (Postanak 13,14-17)
  • Vjerojatno kada je sreo Melkisedeku (Postanak 14,18-20)
  • Kada je Bog načinio zavjet s njim (Postanak 15)
  • Kada je Bog ponovio svoj zavjet (Postanak 17)

Ova trojica posjetitelja koje je Abraham ugostio su bila nebeska bića, i Abraham i Sara su bili u Božjem društvu. Priča nas uči da je Bog svjestan događaja na zemlji, i da je uključen. Bog nas čak može posjetiti ili poslati svoje nebeske kurire ispuniti Njegove planove. Možda ne shvaćamo uvijek s kime razgovaramo, pa se zato prema svima trebamo odnositi kao da su na posebnom zadatku od Boga.

Hebrejima 13,2 nas podsjeća: “Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiš anđele!”

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

NAJNOVIJE!