Bog žudnja
Foto: Pixabay

Kada pomislite na riječ „požudu“, većina nas pomisli na definiciju jake seksualne želje za nečim. Općenito, požuda je povezana s grijehom kao „požuda tijela i požuda očiju“ (1. Ivanova 2,16). Međutim, također možemo vidjeti definicije kao što su (imenica): „strastvena ili pretjerana želja ili žudnja (obično za nečim)“ i (glagol): „imati žudnju ili želju; imati jaku ili pretjeranu žudnju“ [1]. To je strašno jaka žudnja ili želja, stoga želim istaknuti da postoje tri stvari za kojima Bog želi da žudimo, a nisu grešne.

Bog želi da mu ugodimo

„A bez vjere nemoguće mu je ugoditi; jer tko Bogu pristupa, mora povjerovati da On jest i da je nagraditelj onih koji ga traže“ (Hebrejima 11,6).

Stvoreni smo za Božju slavu (Izaija 43,7), ali dok ne povjerujemo Bogu (i povjerujemo u ono što je Isus učinio za nas na križu), ne možemo mu ugoditi. Moramo vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje sve koji ga uporno traže. Prvo kod „spasonosne vjere“ kad čujemo riječ istine, osvjedočeni smo da povjerujemo u evanđelje našeg spasenja. A dobra je vijest da nam nakon tog prvog „koraka vjere“ Bog daje više vjere koja nam pomaže da hodamo s njim i ugodimo mu. Biblija nam govori da kada smo „u tijelu“ ne možemo ugoditi Bogu (Rimljanima 8,8). A jednom kad primimo Krista kao našeg spasitelja i odlučimo ga slijediti, počinjemo donositi plod Duha (u kojem primamo dodatnu vjeru u kojoj trebamo rasti u Gospodnjem odgoju i ukoru). Evo još nekoliko stihova koji mi padaju na pamet kad razmišljam o tome kako ugoditi Bogu:

„Sve koji se mojim zovu imenom i koje sam stvorio na svoju slavu; ja sam ih sazdao i ja sam ih načinio“ (Izaija 43,7).

„Jer oni koji su po tijelu teže za onim što je od tijela, a oni po Duhu za onim što je od Duha. Naime, težnja tijela je smrt, a težnja Duha život i mir. Jer težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu; Zakonu se naime Božjemu ne pokorava, jer se ni ne može. Oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji prebiva u vama. A ako tko nema Duha Kristova, taj nije njegov“ (Rimljanima 8,5-9).

„A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona“ (Galaćanima 5,22-23).

„Da budemo na hvalu slave njegove, mi koji smo se otprije nadali u Kristu. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine — evanđelje spasenja svojega, u njemu ste, pošto uzvjerovaste, i zapečaćeni Duhom obećanim Svetim, koji je zalog naše baštine do otkupljenja stečevine — na hvalu slave njegove“ (Efežanima 1,12-14).

„Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio“ (Efežanima 2,8-9).

Bog želi da ga slavimo

„Dakle, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite — sve činite na slavu Božju“ (1. Korinćanima 10,31).

Kada smo spašeni milošću jer vjerujemo u ono što je Isus učinio za nas na križu i hodamo s Gospodinom, želimo ga slaviti. Pjevanje Njemu treba biti nešto što želimo činiti (Psalam 96). Čak i kada ljudi kažu da nema Boga, Biblija obećava da će zemlja biti ispunjena spoznajom da Bog prima slavu (Habakuk 2,14; Otkrivenje 15,4). Bez obzira na sve životne izazove s kojima se suočavamo, moramo slaviti Boga zbog svega što je učinio za nas. Biblija ima toliko toga za reći o tome zašto bismo trebali slaviti Boga, a ovdje su neki od mojih omiljenih stihova:

„Pjevajte GOSPODU pjesmu novu, pjevaj GOSPODU, zemljo sva! Pjevajte GOSPODU, blagoslivljajte ime njegovo! Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo! Kazujte među narodima slavu njegovu, među svim pucima čudesa njegova“ (Psalam 96,1-3).

„Ne nama, GOSPODE, ne nama, već svojemu imenu slavu daj; zbog milosrđa svojega, zbog istine svoje!“ (Psalam 115,1).

„Jer će se zemlja napuniti poznavanja slave GOSPODNJE, kao što vode prekrivaju more“ (Habakuk 2,14).

„I što god zaišćete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu“ (Ivan 14,13).

„Tko da se tebe ne boji, Gospodine, i da ne proslavi ime tvoje? Jer ti si jedini svet! Ta svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer se očitovaše pravedna djela tvoja“ (Otkrivenje 15,4).

Bog želi da postanemo poput Krista

„Jer koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste“ (Galaćanima 3,27).

Volim riječ koju oslikava apostol Pavao kada kaže „Kristom se zaodjenuste“. Kao da imamo staru odjeću koju možemo odbaciti jer smo sada zaodjeveni u Krista. Bog želi da budemo poput Njegovog jedinorođenog Sina, Isusa, a po snazi ​​Duha Svetoga možemo svaki dan odlučiti da ćemo nositi ovu novu odjeću. Biblija nam govori da jednom kad smo spašeni po vjeri, postajemo novo stvorenje i sve što je staro je prošlo (2. Korinćanima 5,17). Iako nikada nećemo biti bezgrešni poput Isusa s ove strane neba, dok svakodnevno provodimo vrijeme u Riječi, vidjet ćemo da se s vremenom odlučujemo griješiti sve manje i čak počinjemo mrziti one grešne stvari koje smo prije radili. To je svakodnevna borba jer ta grešna priroda još uvijek ratuje protiv Duha (2. Korinćanima 10,3-5). Odluka da postajemo poput Isusa jest „zaodjevanje Kristom“. Evo još nekoliko stihova koje treba razmotriti kada želite postati poput Krista:

„Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po njegovoj odluci pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni liku Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom“ (Rimljanima 8,28-29).

„Odložiti vam je po prijašnjem ponašanju staroga čovjeka, iskvarena zavodljivim požudama, a obnavljati se duhom pameti svoje i odjenuti novoga čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine“ (Efežanima 4,22-24).

„Ta neka u vama bude ona misao koja je i u Kristu Isusu, koji se, premda u obličju Božjem, nije otimao da bude jednak Bogu, nego sama sebe obezvrijedi uzevši obličje sluge i postavši ljudima sličan. I našavši se u obličju poput čovjeka, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, smrti na križu“ (Filipljanima 2,5-8).

„Ta na to ste pozvani, jer je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da pođete za njegovim stopama. On koji grijeha ne učini niti se nađe prijevare na ustima njegovim; koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je sve predavao Onomu koji sudi pravedno; koji u tijelu svojemu grijehe naše sȃm ponese na drvo da, umrijevši grijesima, pravednosti poživimo; onaj čijom ste modricom iscijeljeni“ (1. Petrova 2,21-24).

Završne misli

Žudnja može biti dobra stvar, sve dok žudite za onime za čime Bog želi da žudite. On je toga dostojan, a zbog toga što nas je spasio od sigurne smrti, naša želja treba biti da mu ugodimo, trebamo žudjeti za time da ga našim životima proslavimo i svakodnevno trebamo žudjeti za Božjom riječju da bismo znali odabrati one stvari koje nam omogućuju da postanemo sve više poput Krista. Bog je dobar, žudite za Njegovim stvarima!

Autorica: Pamela Rose Williams; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com