TROJSTVO ZLA: Đavao, antikrist i lažni prorok

Znamo da će se pojaviti antikrist i nastojati zavesti razum i srce čovjeka. Vrijeme se već približava, pozornica je već postavljena, zavladala je zbrka i strah. Posvuda se uočavaju znaci lažnog proroka i mnogi će biti živi svjedoci strašnog trenutka kad će se početi odigravati vjekovna drama. To se može dogoditi još u naše vrijeme, jer se zbivanja odigravaju vrlo brzo a ljudi se svjesno ili nesvjesno svrstavaju na jednu ili drugu stranu, đavlu ili Bogu.

Bit će to, u pravom smislu riječi, prava borba na život i smrt, u kojoj se neće štedjeti ljudski životi, neće biti nikakvih iznimki. Ljudska faza te bitke započela je još u edenskom vrtu kad je đavao zaveo prve ljude i naveo čovječanstvo da provodi svoju volju i kreće svojim putem. ”Poput ovaca svi smo lutali, i svaki je svojim putem hodio. A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju.” (Izaija 53,6) I ta će se borba između dviju sila, imeđu dobra i zla voditi dotle dok jedna od njih ne pobijedi i na prijestolje ne postavi pravoga Kralja ili lažnoga.

I ovog se trenutka u svijetu sukobljavaju dva moćna trojstva: Božje trojstvo (Otac, Sin i Duh Sveti) i lažno trojstvo koje nam nameće đavao da mu se klanjamo. To trojstvo zla (đavao, antikrist i lažni prorok) opisano je u Otkrivenju ”Uto opazih da iz usta Zmaja, iz usta Zvijeri i iz usta lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe.” (16,13)

Nikada u svome životu, bilo u snu ili na javi, niste izvan utjecaja tih dviju sila; zato u svakom trenutku možete izabrati hoćete li se pridružiti jednoj ili drugoj strani. Đavao uvijek stoji pokraj vas da vas napastuje, prijeti, nagovara i laska. Međutim, s druge strane stoji Isus, pun ljubavi i opraštanja, čeka da mu se obratite i zatražite njegovu pomoć, da vam zatim dade nadnaravnu moć kako biste se suprotstavili zlu.

U trenucima punim straha i tjeskobe, kada se osjećate posve bespomoćni, zahvaćeni događajima u kojima se ne možete snaći niti njima ovladati, kad vas spopadne očaj i razočaranje, upravo u takvim trenucima đavao vas nastoji uhvatiti u vašim slabostima i dalje vas tjerati onim putem kojim je pošao i prvi čovjek, Adam.

U tim se opasnim trenucima sjetite da vas Krist nije napustio. Nije vas ostavio bez obrane. Kao što je on slavio pobjedu nad Sotonom u svojim kušnjama i napastima, tako je i vama obećao da ćete svakodnevno pobjeđivati opasnog napasnika: ”Vi ste, dječice, od Boga i vi ste pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4,4)

I dok nam Biblija govori o Božjoj ljubavi, stalno nas upozorava na đavla, koji se želi ispriječiti između nas i Boga, stalno čeka da zarobi dušu. ”Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere!” (1. Petrova 5,8). Biblija opisuje đavla kao stvarnu osobu koja upravlja četama demonskih duhova, a pomoću njih nastoji zavladati i upravljati svim čovjekovim djelatnostima.

Autor: Billy Graham

NAJNOVIJE!