U Tvojoj prisutnosti: Knjiga koju zbog ovoga s oprezom trebate čitati

“U Tvojoj prisutnosti” je vrlo popularna knjiga misli za svaki dan u godini koju je napisala Sarah Young, a u Hrvatskoj ju je prevela i objavila izdavačka kuća Kristofori.

Prakse za pobožnost napisane su za svaki dan u godini. Napisane su u prvom licu, kao da Isus govori. Mnogi smatraju da je ova knjiga vrlo korisna i nadahnjujuća kada je u pitanju praktičan kršćanski život. Spisateljica dijeli neke vrlo korisne misli o usredotočenosti na Krista i o povjerenju u Njega u našem svakodnevnom hodu. 

Unatoč pozitivnim aspektima ove knjige za prakticiranje pobožnosti, jako me je zabrinuo njezin predgovor. Jedno od ključnih pitanja s kojima se vjernici danas suočavaju je sljedeće: Je li Biblija sasvim dovoljna ili nije? Je li Biblija sve što nam treba za vjeru i prakticiranje ili nam treba nešto drugo? Je li Biblija sva istina koja je potrebna vjerniku ili je u nekim aspektima nepotpuna? Treba li nam nešto osim Biblije ili je Biblija dovoljna? Trebamo li dodatne objave kojih nema u Bibliji? 

Jedna od najjasnijih izjava o dostatnosti Božje Riječi nalazi se u 2. Poslanici Timoteju 3,16-17: „Cijelo je Sveto pismo nadahnuto od Boga i korisno je za nauk, za ukor, za ispravljanje, za pouku u pravednosti, da čovjek Božji bude usavršen, potpuno opremljen za sva dobra djela.“ Izraz “potpuno namješten” znači “potpuno opremljen, potpuno spreman”. 

“U Tvojoj prisutnosti”: zbunjujući uvod knjige

Sarah Young napisala je u svom uvodu, na 12. stranici, sljedeće: “Znala sam da Bog komunicira sa mnom kroz Bibliju, ali žudjela sam za više.” Njoj Biblija nije bila dovoljna; trebalo joj je više. Jako je cijenila ono što je Bog rekao u svojoj Riječi, ali je čeznula za dodatnom komunikacijom, dodatnim otkrivenjem. Evo kako je to opisala: 

Počela sam čitati U Tvojoj prisutnosti, knjigu za prakticiranje pobožnosti, koju su napisale dvije anonimne “slušateljice”. Te su žene vježbale mirno čekanje u Božjoj prisutnosti, s olovkama i papirom u rukama, bilježeći poruke koje su primale od Njega. Poruke su napisane u prvom licu, dok prvo lice jednine označava Boga.

Sljedeće godine počela sam se pitati mogu li i ja primati poruke u vrijeme moga zajedništva s Bogom. Godinama sam pisala u molitvene dnevnike, ali to je bila jednosmjerna komunikacija… Znala sam da Bog komunicira sa mnom kroz Bibliju, ali žudjela sam za više… Odlučila sam slušati Boga s olovkom u ruci, zapisujući sve što sam vjerovala da je govorio. Osjećala sam se neugodno prvi put kada sam ovo probala, ali dobila sam poruku.

Ubrzo su poruke počele teći slobodnije, nakon čega sam nabavila posebnu bilježnicu kako bih u nju zabilježila ove riječi. Nastavila sam primati osobne poruke od Boga dok sam meditirala o Njemu.“ 

U tvojoj prisutnosti knjiga
Foto: Book.hr

U knjizi “U Tvojoj prisutnosti” su zabilježene osobne poruke koje je spisateljica primila od Boga

Pobožnosti su te osobne poruke za koje ona tvrdi da ih je primila od Boga, zbog čega su u prvom licu, kao da ih je izgovorio Isus.

Sarah Young kaže da joj je Bog poslao nove poruke i svježa otkrivenja, tvrdeći da je izravan kanal kroz koji nam Bog danas govori. Premda ona ne vidi ove poruke kao proturječne Bibliji, smatra ih dodatnim priopćenjem koje je Bog dao posebno njoj, kako bi ih mogla podijeliti s drugima. To su izvan biblijska otkrića. Iako to ne govori, ona zapravo tvrdi da je proročica, da prima izravne poruke od Isusa Krista i da ih zapisuje točno onako kako ih je On dao, piše autor George Zeller na portalu Middletownbiblechurch.com.

Na dva mjesta Sarah Young pokušala je objasniti ove nevjerojatne tvrdnje. Na 12. stranici napisala je: “Znala sam da ti spisi nisu nadahnuti kao Sveto pismo, ali su mi pomogli u približavanju Bogu.” Ali ako su to bile izravne poruke od Boga, zašto ne bi bile nadahnute od Boga? Je li doista primala poruke od Boga ili ne?

Na 13. stranici je napisala: “Biblija je, naravno, jedina nepogrešiva Riječ Božja; moji spisi moraju biti u skladu s tim nepromjenjivim standardom.” Ali opet, kad bi ta priopćenja došla izravno od Isusa, ne bi li bila bez greške?

Cijenimo želju Sarah Young zbog koje je željela izdići Bibliju iznad svojih otkrivenja, ali još uvijek smo jako zabrinuti zbog njezinih tvrdnji da prima izravne poruke s neba. 

Pažljivi proučavatelji Biblije uvijek su pravili jasnu razliku između objave, istine koju Bog otkriva svojim odabranim prorocima i biblijskim piscima i prosvjetljenja, odnosno situacija kada Bog baca svjetlo na Sveto pismo kako bi Njegov narod razumio istinu. Bog danas ne daje novu objavu, jer nam je već dao svoju Riječ i dao je snažna upozorenja o dodavanju i oduzimanju od tog tijela istine (Ponovljeni zakon 4, 2; Izreke 30, 6; Otkrivenje 22,18 -19).

Danas, kroz službu prosvjetljenja Boga Duha Svetoga, Gospodin može pomoći svojoj djeci u razumijevanju i primjenjivanju Njegove Riječi na svoje svakodnevne situacije. Ne trebaju nam nove poruke od Boga, ali nam je potrebna pomoć i prosvjetljenje od Duha Božjega kako bismo razumjeli i primijenili Bogom nadahnuta Sveta pisma (2. Timoteju 3,16) koja nam je Bog već dao. 

Božja Riječ je potpuno dovoljna; što nam više treba? 

Ključno pitanje je dakle dostatnost Riječi Božje. Je li Biblija doista dovoljna? Je li Ona zaista sve što nam treba ili nam treba nešto dodatno? Proizlazi li Božja komunikacija s čovjekom samo iz Biblije ili moramo potražiti nešto dodatno, negdje drugdje? Je li Biblija potpuna ili joj nedostaju važne informacije koje vjernici trebaju znati?

  1. Krist je obećao apostolima da će ih Duh istine voditi u svu istinu (Ivan 16,13). Duh ih je vodio u svu istinu i ta je istina ugrađena u Sveto pismo Novog zavjeta. Što nam još treba?
  2. Apostol Pavao nam govori da je Bogom nadahnuto Sveto pismo korisno za nauk, za ukor, za ispravljanje i za pouku u pravednosti, da Božji čovjek bude savršen, potpuno opremljen za sva dobra djela (2. Timoteju 3,16-17). Što nam još treba?
  3. Apostol Petar kaže da imamo sigurniju riječ proročanstva od čak i priče očevidaca jednog apostola, naime Duhom pokrenutu, nepogrešivu Božju Riječ (2. Petrova 1,15-21). Što nam još treba?
  4. Juda nam govori da se trebamo ozbiljno boriti za “vjeru” (tijelo istine) koja je jednom zauvijek predana svecima. Ovo tijelo istine jednom je zauvijek predano svecima u prvom stoljeću i danas se nalazi u pisanom obliku u našoj Bibliji. Što nam još treba?
  5. Ivan stavlja posljednje “razdoblje” na završetak Božje dovršene objave, upozoravajući nas da ne dodajemo niti oduzimamo od ove knjige. (Otkrivenje 22, 18-19) Kada je Ivan napisao posljednju riječ u knjizi Otkrivenja, to je označilo vrijeme kada je Biblija (svih 66 kanonskih knjiga) bila u dovršenom obliku. Što nam još treba? Zatvoren je kanon Svetog pisma i ono što je Bog zatvorio, nitko neka ne otvori. Ako Bog kaže: “Biblija je dovoljna!” neka čovjek ne kaže: “Trebamo više!” 

To što su mnogi trebali tvrditi da su primili vizije i objave od Gospodina nije iznenađujuće u svjetlu 1. Ivanove 4, 1-3; 1. Timoteju 4, 1; 2. Timoteju 3, 13; 4, 2-4; Matej 7,15-24; 24, 4-5. U ovim posljednjim danima prije dolaska Gospodina Isusa za Njegovu Crkvu (1. Solunjanima 4,13-18), možemo očekivati porast subjektivne, iskustvene religije: “To mora biti istina, jer se meni dogodilo!” Ono što nam treba je religija otkrivenja, utemeljena na objektivnoj i apsolutnoj istini: “To mora biti istinito, jer je Bog tako rekao u svojoj Riječi.”

Danas su nam potrebni ponizni ljudi koji će drhtati zbog Božje Riječi (Izaija 66,1-2). Danas nam ne treba nova objava. Moramo biti poslušni i hodati dostojni otkrivenja koje već imamo! Danas nam ne treba više svjetla. Mi ćemo stati pred Krista i dati račun za način na koji smo odgovorili na svjetlo koje smo imali! 

“U Tvojoj prisutnosti” rijetko spominje križ

Postoji osjećaj u kojem je crkvi danas očajnički potrebna vizija. Trebamo svježu viziju Boga. Moramo vidjeti Gospodina visokog i uzdignutog (Izaija 6, 1-9). Trebamo uvid u sve što Bog jest. (Izaija 43,10-11) Što više vidimo Krista kakav On stvarno jest, to ćemo mu više biti slični. (1. Ivanova 3,2) Dok upiremo svoje poglede u Krista kakav je opisan u pisanoj Riječi i dok gledamo u Isusa (Hebrejima 12,1-2) stabilnim pogledom, odražavat ćemo slavu Gospodnju, dok se naši životi usklađuju s onime tko On jest, od slave do slave. (2. Korinćanima 3,18)

Još jedan komentar u vezi knjige pobožnosti Sarah Young. Dok sam listao stranice, pronalazio sam vrlo malo toga o križu ili uskrsnuću. Poistovjećivanje vjernika s Kristom u Njegovoj smrti i uskrsnuću temeljne su istine za kršćanski život.

“U tvojoj prisutnosti” (eng. Jesus Calling) je vrlo popularna knjiga u Hrvatskoj, koja sadrži ohrabrujuće poruke od Isusa u prvom licu, no mišljenja smo da je trebamo čitati s dozom rezerve, budući da je Božje otkrivenje u Bibliji konačno. 

NAJNOVIJE!