U vrijeme Kristova povratka u crkvi će biti dvije skupine ljudi: Kojoj vi pripadate?

Ivan nam kaže da trebamo ostati vjerni Kristu, baš zato što će se vratiti. Njegov siguran povratak nama je velik poticaj da rastemo u sličnosti Njemu.

”Da, dječice, sad ostanite u njemu, da se sinovski pouzdamo kad se pojavi i da nas posramljene ne odbaci od sebe o svom dolasku!” (1 Iv 2,28)

U vrijeme Kristova povratka, u crkvi će biti dvije skupine ljudi. Jedna skupina će ”ostati” u Kristu – istinski kršćani. Druga skupina, iako će tvrditi da imaju odnos s Kristom, neće ostati u Njemu. To su lažni vjernici. Oni koji ostanu u Njemu radovat će se Njegovu dolasku. To su istinski vjernici koji prebivaju u Njemu. Međutim, kad se On pojavi, oni nespašeni koji ne prebivaju u Kristu bit će pogođeni strašnom žalošću. Toga dana, mnogi koji tvrde da poznaju Krista, ali ga zapravo nemaju, bit će prestravljeni pred posljedicama.

”Ostati u Kristu”, kako veli Ivan, dokaz je da je spasenje stvarno. To znači da će pravi vjernik ostati u bliskom odnosu s Kristom, oslanjati se na Njegovu milost i ustrajati u vjernosti.

Prebivati ili ostati u Kristu znači da je netko primio Krista te se odmara u Njegovoj milosti, oslanja se na Njegovu silu i ostaje u bliskom zajedništvu s Njim. Kao što mladica ostaje na trsu, tako se ovi vjernici oslanjaju na Krista i ostaju blisko povezani s Njim. Iako će možda izvana nakratko izgledati kao da napreduju, lažni vjernici s vremenom će otpasti i vratiti se svojoj prijašnjoj svjetovnosti. Ostajanje proizvodi sigurnost.

U vrijeme Kristova povratka, doći će do odvajanja istinskih vjernika od onih koji se pretvaraju takvima. Oni koji uistinu poznaju Krista bit će odneseni u zrak u susret Gospodinu (1 Sol 4,17). Međutim, oni koji samo riječima ”poznaju” Krista suočit će se s Božjim gnjevom u Velikim nevoljama. Kad crkva bude uznesena, ovce že se povesti dok će se jarci ostaviti.

Autor: Stephen Lawson; iz knjige ”Savršeno sigurni”

NAJNOVIJE!