Sedam unutarnjih znakova osobe koju je Krist spasio

Kršćani će pokazivati neke znakove koji ukazuju na stvarno iskustvo s Bogom koje je dovelo do istinskog obraćenja. Ovo što ćemo sada navesti su znakovi – ne dokazi! – da je osoba postala kršćanin. Ovo su unutarnji znaci spasenja:

1. Sigurnost u Božju ljubav. To miče svaku sumnju kod kršćana i čini ih spremnima da rade za Boga, predanima vjeri i svetima: ”Svaki koga mi dade Otac, doći će k meni. A tko dođe k meni, sigurno ga neću izbaciti van.” (Iv 6,37, vidi također 5,24; 16,27-33; Dj 13,39; Rim 15,13; 8,38-39; 1 Iv 1,2; 4,18; 5,12-13)

2. Konstantni mir. Mir koji imaju kršćani održava ih u vremenima kušnji i nevolja. Kršćani su slobodni od straha bez obzira koliko opasna, teška ili smrtonosna situacija bila. ”I mir će Gospodnji koji nadilazi svaki razum čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.” (Fil 4,7; vidi također Lk 12,32; Iv 14,1-2; 27; 2 Tim 1,7; 2 Kor 5,1.8).

3. Probuđena savjest. Kršćani imaju veću svjesnost o mislima, riječima i djelima koji nisu ugodni Bogu. Oni poštuju silu grijeha i drže Božje zapovijedi. ”Znamo da smo mi od Boga, a da je sav svijet u vlasti Zloga.” (1 Iv 5,19; Rim 12,2; 1 Kor 2,14; Jk 1,12; 1 Pt 1,13-16; 1 Iv 5,19).

4. Traže istinu. Kršćani iskazuju istinsku želju za realnošću i čvrstim temeljem na kojem mogu sagraditi svoj život. Pritom se okreću drugim kršćanima i Riječi. ”Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela. Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu.” (Iv 3,20-21; vidi također 5,39; 8,12; Dj 17,11; 1 Kor 2,9-16).

5. Svjedočanstvo Duha. Duh Sveti daje kršćanima svijest o prihvaćanju Boga na temelju Isusa: ”Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji.” (Rim 8,14; vidi također 8,9; Iv 14,17; 1 Iv 4,13; 5,10)

6. Svjesnost o sinovstvu. Kad je Bog zaista njihov Otac, kršćani imaju topli osjećaj roditeljske ljubavi i brige koju im On pruža: ”A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: Abba – Oče!” (Gal 4,6; vidi također Rim 8,15-17; 28-29; Iv 1,12; 2 Kor 6,16-18; Ef 2,18; 1 Iv 3,1-2).

7. Društvena zabrinutost. Kršćani su zainteresirani za potrebe drugih, imaju želju promicati pravednost i razmišljaju o načinu da obrate, posvete i obnove druge. ”Tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce – kako će ljubav Božja ostati u njemu?” (1 Iv 3,17; vidi također Izr 11,25; 3,16-24; 2 Kor 9,6-8).

Autori: Winkey Pratney i Trevor Yaxley; iz knjige ’Jezgra’

NAJNOVIJE!