Upute kako mrziti grijeh

Ove upute sam dao kako bi pomogle u poniženju pod grijehom, mržnji prema grijehu i izbavljenju od istoga.

I. Uputa: Radite na tome da upoznate Boga i budete pod utjecajem Njegovih atributa te živite kao da ste uvijek pred Njegovim licem. Nitko ne može savršeno poznavati grijeh, jer nitko ne može savršeno poznavati Boga. Ne možete više poznavati grijeh nego što poznajete Boga protiv kojega griješite, jer formalna zloćudnost grijeha je relativna, griješite protiv Božje volje i atributa. Pobožni imaju donekle uvida u zloćudnost grijeha, jer donekle imaju spoznaju Boga kojega taj grijeh vrijeđa. Grješnici nemaju praktičnu spoznaju zloćudnosti grijeha, jer nemaju niti spoznaju Boga. Oni koji se boje Boga će se bojati griješiti; oni koji bestidno ne poštuju Boga u svojim srcima i životima će bit bestidni i u griješenju; ateisti koji smatraju kako nema Boga smatraju kako se protiv Njega niti ne može sagriješiti. Ništa ne ovome svijetu nas neće tako snažnu uvjeriti u zlo grijeha kao što je spoznaja Božje veličine, mudrosti, dobrote, svetosti, autoriteta, pravednosti, istine itd. Osjećaj Božje prisutnosti će u nama oživjeti osjećaj za zloćudnost grijeha.

II. Uputa: Dobro proučite Kristovu službu, prolijevanje krvi i sveti život. Njegova služba je okajati i uništiti grijeh. Njegova krv je bila prolivena zbog toga, a Njegov život je osudio grijeh. Ljubite Krista i mrzit ćete sve što je prouzročilo Njegovu smrt. Ljubite Njega i htjet ćete biti poput Njega, a mrzit ćete sve što je suprotno Kristu. Ova dva svjetla će vam pokazati odvratnost tame.

III. Uputa: Razmišljajte o svetosti službe Duha Svetoga i koliko je velika Njegova milost prema nama. Nije li se sam Bog, nebeska svjetlost, spustiti u grješno srce kako bi ga prosvijetlio i očistio? Hoću li se ja onda držati svoje tame i nečistoće suprotne toj predivnoj milosti? Iako nije svaki grijeh protiv Duha Svetoga neoprostivo bogohuljenje, ipak time produbljujemo svoje grijehe.

IV. Uputa: Razmišljajte i spoznajte koliko je predivna Božja ljubav i milost, razmišljajte o svemu što je Bog učinio za vas i tada ćete mrziti grijeh i sramiti ga se. Dubina povrede koju grijeh donosi čini grijeh odvratnim i samom zdravom razumu i pameti da bismo samo tako uvrijedili beskrajno dobroga Boga, koji je naše živote ispunio milošću. Ražalostilo bi vas ako biste povrijedili dobroga prijatelja, sjetili biste se ljubavi i dobrote koju taj prijatelj gaji prema vama i naljutili biste se sami na sebe što ste ga tako povrijedili. Sada pogledajte popis Božje milosti koju vam iskazuje, duši i tijelu, a s druge strane pogledajte Sotonu koji skriva Božju ljubav od vas, iskušavajući vas, pod krinkom poniznosti, da zaniječete Njegovu veliku, posebnu milost i kako želi uništit vaše pokajanje i poniženje skrivajući od vas koliko je dubok naš grijeh.

V. Uputa: Razmislite za što je sazdana ljudska duša koja bi trebala ljubiti, biti poslušna i proslavljati našeg Stvoritelja i tada ćete uvidjeti što grijeh uistinu jest i kako onesposobljava i kvari dušu. Stvoreni smo i pozvani u nevjerojatno uzvišenu i svetu službu! Hoćemo li, dakle, okaljati hram Božji? Hoćemo li služiti đavlu u prljavštini i ludosti kada bismo trebali prihvatiti i služiti i veličati našega Stvoritelja?

VI. Uputa: Razmišljajte o čistim i slatkim zadovoljstvima koje sveta duša u svetoj službi Bogu prima od Njega i tada ćete znati što grijeh jest, grijeh koji duši otima ova sveta zadovoljstva i umjesto njih pred nju stavlja tjelesne pohote. O kako bismo samo sretno vršili svaku dužnost, kako bismo plodonosni bili u službi Gospodinu i kakvo zadovoljstvo bismo pronašli u Njegovoj ljubavi i prihvaćanju i predznanju o vječnom blaženstvu, samo da nije grijeha, grijeha koji otima dušu s nebeskih vrata i baca je u blato među svinje!

VII. Uputa: Razmislite o životu koji ćete provesti u vječnosti, ako ćete dospjeti u nebo, razmilite o životu kojime već sada u nebu žive sveti, a potom razmislite nije li grijeh, koji je u potpunoj suprotnosti svemu ovomu, odvratan i mržnje vrijedan. Vječnost ćete provesti u nebu ili nećete. Ako ne, tada ove riječi nisu upućene vama. Ako da, tada znate da tamo nema mjesta grijehu, svjetovnom načinu razmišljanja, ponosu, strastima, tjelesnim požudama i zadovoljstvima. O, kada biste samo mogli vidjeti i čuti, makar na čas, kako su ti blaženi duhovi zaneseni ljubavlju i veličanjem Boga u svetosti i čistoći, kada biste samo znali koliko su oni daleko od grijeha još i više biste prezirali grijeh, a na grješnike biste gledali kao na lude ljude koji se goli valjaju u svojoj nečisti. Ako se nadate jednom živjeti u vječnosti skupa s tim svetim duhovima tada nećete prianjati uz grijeh.

VIII. Uputa: Pogledajte samo u kakvom se stanju i mukama nalaze prokleti i dobro promislite o razlici između anđela i đavola, tada ćete znati što grijeh jest. Anđeli su čisti; đavoli nečisti: svetost i grijeh zaista čine razliku. Grijeh boravi u paklu, svetost u nebu. Zapamtite, sve kušnje dolaze od đavla kojima vas želi oblikovati na svoju sliku, tako i svaki sveti poticaj dolazi od Krista kojime vas želi oblikovati na Svoju sliku. Zapamtite, kadgod griješite oponašate Sotonu i učite od njega i vi jeste poput njega, Ivan 8:44. Cilj svega toga jest da osjetite njegove patnje, ako vatre pakla nisu dobre tada niti grijeh nije dobar.

IX. Uputa: Na grijeh uvijek gledajte kao osoba koja je spremna umrijeti i razmislite što o grijehu misle ljudi na kraju života. Što oni u nebu kažu o tome? Što oni u paklu kažu? Što ljudi na samrti kažu? Što obraćene duše, ili prosvijetljene savjesti kažu?  Hoćemo li onda slijediti grijeh hrabro i oduševljeno kao sada? Jeli grijeh nešto pohvalno? Hoće li itko od njih lijepo govoriti o grijehu? Ne, svi na svijetu grijeh smatraju zlim, čak ako i sami vole i čine neke grijehe. Hoćete li, dakle, griješiti ako ste na samrti?

X. Uputa: Uvijek na grijeh gledajte u paru s osudom. Zapamtite, za grijehe ćete odgovarati pred Bogom, anđelima i čitavim svijetom, tako ćete znati bolje nego se povoditi za grijehom.

XI. Uputa: Obratite pažnju na bolesti, siromaštvo, sramotu, očajanje, smrt i trulež groba, to će vam pomoći shvatiti što grijeh jest. Sve ovo su stvari u koje se možete uvjeriti svojim osjetilima, tu vam nije potreban vjera. Gledajući sve ove stvari možda nešto i naučite o njihovu uzroku.

XII. Uputa: Obratite pažnju na ugledne i svete ljude ovdje na zemlji, zatim obratite pažnju na ludi, svjetovni i zlobni svijet, razlika koju budete primijetili će vam donekle dočarati što je to grijeh. Nisu li svete osobe koje žive u ljubavi spram Boga i čovjeka, u radosnoj nadi u život vječni, ugodne? Nisu li pijanice, kurvari, psovači i zlobni progonitelji deformirana i prijezira vrijedna bića? Nije li stanje ovog ludog, zbunjenog, neukog, bezbožnog svijeta uistinu bijedan prizor? Što je onda grijeh kada se sve ovo nalazi u njemu?

Glavni dio ozdravljenja je u usmjeravanju naše volje ka mržnji grijeha, što i činimo kada otkrijemo koliko je grijeh zloćudan, na sve ovo bih još dodao nekoliko uputa, uz pretpostavku da je sve ovo ranije rečeno donijelo rezultate.

I. Uputa: Kada ste otkrili bolest i opasnost koja vreba, predajte se Kristu kao Spasitelju i Iscjelitelju vaših duša i Duhu Svetome kao vašem Posvetitelju, uvijek imajući na umu kako je On voljan i sposoban izvršiti djelo koje je započeo u vama. Nije na vama da budete vlastiti spasitelji i posvetitelji (osim ako to radite u Kristu). Već, On koji je to i započeo u nama, radi slave Svoje će i dovršiti.

II. Uputa: Pa ipak, vi morate biti volji i poslušno primjenjivati lijek kojeg nam je propisao Krist i držati se uputa koje nam je dao kako bismo bili iscijeljeni. Također ne smijete biti osjetljivi i plahi i meki i žaliti se da je Njegov lijek gorak ili oštar, već vjerujte Njegovoj ljubavi, sposobnosti i brizi i primite sve što vam On daje upravo onako kako je propisano, ne gubite ni časa. Nemojte se žaliti i govoriti kako je nešto mučno i da to ne možete napraviti, jer On nam ne zapovijeda išta osim onoga što je sigurno, cjelovito i potrebno, a ako i dalje ne možete uzeti lijek koji nam On propisuje tada morate pokušati nositi svoju bolest i smrt i oganj pakla! Zar su poniznost, priznanje, obnova, umrtvljavanje grijeha i sveta revnost gori od pakla?

III. Uputa: Pazite da ne imate udjela u grijehu i ne prepirite se i ne radite protiv svojega Iscjelitelja ili protiv bilo koga drugoga tko vam želi dobro. Opravdavati grijeh, ići prema grijehu, ublažavati grijeh, raditi protiv Duha i savjesti, prepirati se s službenicima crkvi i pobožnim prijateljima, mrziti ukor nisu načini na koje ćete biti iscijeljeni i posvećeni.

IV. Uputa: Primijetite zloćudnost u svakome svojem pojedinačnom grijehu kojeg vidite u sebi, i znajte da se ta zloćudnost nalazi u grijehu općenito. Jer, zavaravate se ako kažete kako je grijeh zao, a ne vidite zloćudnost grijeha u vlastitom ponosu, svjetovnosti, strastima, svadljivosti, zlobnosti, bezobzirnosti, u lažima koje izgovorite, u klevetanju, griješenju protiv savjesti radi svjetovnog komfora ili sigurnosti. Iznimno je proturječno da osoba u molitvi produbljuje svoj grijeh, a kada ga se zbog toga ukori, on se opravdava i traži izlike! To je kao da netko govori protiv izdaje i kraljevih neprijatelja, ali kako su izdajice njegovi prijatelji i rodbina, on ih štiti i skriva i staje na njihovu stranu.

V. Uputa: Držite se što dalje od iskušenja koja hrane i osnažuju grijehe koji bi vas savladali. Podignite opsadu oko svojih grijeha i izgladnite ih tako što će te se kloniti onoga što ih hrani i daje im snagu i održava na životu.

VI. Uputa: Živite vježbajući se u milosti i dužnostima koje su suprotne grijesima koji vam predstavljaju najviše opasnosti. Milost i dužnost su suprotni grijehu i ubijaju ga čime nas iscjeljuju kao što nas vatra lijeći od zime ili zdravlje od bolesti.

VII. Uputa: Ne dajte mjesta nevjeri i nepovjerenju koji vas oslabljuju i ne odbacujte Božju utjehu, jer u njoj je vaša snaga. Um koji je uplašen, obeshrabren, očajan nije u najboljoj poziciji oduprijeti se grijehu, to možemo samo uz ohrabrujući osjećaj Božje ljubavi i uz osjećaj zahvalnosti zahvalnost za primljenu milost (uz strah koji će nas potaknuti na oprez).

VIII. Uputa: čuvajte se tjelesnog samoljublja, jer ono je jazbina, utvrda i zaštitnik grijeha koji vreba da vas ugrabi i spremno opravda grijeh. Skloni smo biti pristranima kada se radi o nama samima, kao što to vidimo u primjerima Jude i Tamare, u Davidov slučaju također kada ga je Natan ukorio ispričavši parabolu. Ovi slučajevi nam pokazuju kako nam se naše strasti, ponos, kritiziranje, klevetanje, štetna aktivnosti, zanemarivanje dužnosti čine malima, pa čak i opravdanim. Dok s lakoćom primjećujemo sve ove mane u drugima, naročito u neprijateljima, a istina jest da bismo se prvo trebali upoznati s vlastitim manama, uostalom, trebali bismo ljubiti sebe, a time i najviše mrziti vlastite grijehe.

IX. Uputa: Najviše se trudite i radite da ubijete grijeh u njegovu korijenu, očistite srce koje je izvor grijeha, jer iz naših srca izviru sva zla u životu. Naučite prepoznati glavne žile i posvetiti najviše brige ubijanju upravo njih, a te glavne žile grijeha su prvenstveno: 1) Neznanje, 2) Nevjera, 3) Bezobzirnost, 4) sebičnost i ponos, 5) Tjelesnost u zadovoljavanju najnižih apetita i strasti ili maštarija, 6) Neosjetljivost, tvrdo srce i uspavanost u grijehu.

X. Uputa: Ne pridajte svijetu i njegovim nasladama, bogatstvu i časti, više vrijednosti nego što uistinu jest, tada vas Sotona neće imati mamaca na koji bi vas uhvatio. Kao i Pavao smatrajte sve to otpadom, Filipljanima 3:8, jer nitko neće griješiti i prodati svoju dušu za ono što smatra otpadom.

XI. Uputa: U svojim razgovorima bavite se nebeskim stvarima tako će vaše duše biti uvijek u svijetlosti kao pred licem Božjim, baveći se tim stvarima vaše duše više neće biti sklone mamcima grijeha.

XII. Uputa: Neka kršćanska budnost bude vaš svakodnevni zadatak, i njegujte strah, ali strah koji će vas sačuvati, a ne obeshrabriti i ometati.

XIII. Uputa: Dobro pazite na prve znakove primicanja grijeha. O koliko puno zapali samo jedan iskra ove vatre! Ako padnete, brzo se podignite pravim pokajanjem bez obzira koliko vas ono koštalo.

XIV. Uputa: Neka Riječ Božja bude vaše jedino mjerilo i revno radite na sve boljem razumijevanju iste.

XV. Uputa: Kada se nađete u nedoumici oko Riječi ne odstupajte on jednoglasnosti i opće prosudbe mudrih i pobožnih kroz sva vremena.

XVI. Uputa: Kada se nađete u nedoumici nemojte biti strastveni ili nagli, već nastavite razmatrati i proučavati pažljivo prije nego li prionete uz što.

XVII. Uputa: Budite dobro upoznati s temperaturom svojega tijela i ka kojem grijehu vas gura, upoznajte kojim grijesima ste skloni vezano uz vaš poziv ili životne uvjete, tako će vaša straža biti čvršća.

XVIII. Uputa: Neka vaš život bude uredan i svet, onako kako vam je Bog zapovjedio. Jer neće ustrajati do kraja oni koji zaostaju i odstupaju od svojeg puta i zaboravljaju naredbe koje im je Bog dao. Taj red se prvenstveno nalazi u ovim točkama: 1) Budite u zajedništvu s univerzalnom crkvom, ne odvajajte se od Kristova Tijela ni u kakvim uvjetima. Kao obnovljena osoba održavajte duhovno zajedništvo u ljubavi, vjeri i svetosti sa okupljenom zajednicom, te održavajte izvanjsko zajedništvo u ispovijedanju vjere i slavljenju. 2) Ako niste učitelji, živite kao poslušni Kristovi učenici u podložnosti svojim vjernim pastorima. 3) Ako je moguće neka vam prijatelji budu oni najpobožniji. 4) Vrijedno radite u svojem pozivu.

XIX. Uputa: Sva Božja proviđenja, bilo blagodati ili nevolje, upotrijebite protiv vlastitih grijeha. Ako vam Bog dade bogatstvo i zdravlje, sjetite se da Mu za to dugujete poslušnost i da od vas zahtijeva posebnu službu. Ako vam dade nevolje, sjetite se da Boga vrijeđa grijeh i da ga traži kako bi ga uništio; stoga svoje nevolje shvatite kao lijek, i ne kao ometanje, već kao pomoć u čišćenju od vaših grijeha.

XX. Uputa: Strpljivo čekajte dok Krist ne završi vaše iscjeljenje, a to traje čitav naš patnički život. Ustrajte u Njegovu Duhu i Njegovim putovima, jer On će doći na vrijeme i neće oklijevati. «Težimo da upoznamo Jahvu: k`o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.»  (Hošea 6;3). Iako ste često rekli, «čekasmo vrijeme ozdravljenja, al` evo užasa!”, (Jeremija 14,19); «Iscijelit ću ih od njihova otpada, od svega ću ih srca ljubiti”, (Hošea 14,5). «A vama koji se imena mojega bojite sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama» (Malahija 4,2); «blago svima koji njega čekaju.» (Izaija 30,18).

Ove upute sam dao kako bi pomogle u poniženju pod grijehom, mržnji prema grijehu i izbavljenju od istoga.

Autor: Richard Baxter; Priredio: Nenad Adžić; Prijevod: Danijela Vidaković

NAJNOVIJE!