U hrvatskim trgovinama pronađeno je voće opasno po zdravlje

U hrvatskim trgovinama je pronađeno voće iz Turske koje sadrže pesticid insekticida fosmet zabranjen u EU, a opasan je po zdravlje.

U srijedu su s hrvatskog tržišta povučene i uništene kruške uvezene iz Turske na kojima je pronađen opasan pesticid. Informacija je objavljena na stranici Europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), a rizik po zdravlje kategoriziran je kao opasan.

Taj pesticid Europska komisija je zabranila u veljači prošle godine zbog sumnje u njihovu genotoksičnost, a u kruškama uvezenima iz Turske otkriven je službenom kontrolom u uzorcima uzetim na prodajnim mjestima u Hrvatskoj.

Prema podacima sa stranice RASFF-a, bila je ovo 48. ovogodišnja prijava upućena iz Hrvatske u sustav brzog uzbunjivanja kada je u pitanju hrana za ljude. Od tih 48 prijava, u šest slučajeva utvrđeno je da nije bilo rizika po zdravlje, za dva proizvoda da rizik “nije ozbiljan”, a u 25 slučajeva utvrđeno je da postoji “potencijalni rizik”.

No, u 14 slučajeva, uključujući ovaj posljednji s kruškama iz Turske, hrana odnosno prehrambeni proizvodi prijavljeni RASFF-u proglašeni su ozbiljnim rizikom za zdravlje.

NAJNOVIJE!