vjernici nebo
Foto: Pixabay

Jeste li ikada razmišljali o tome što ćete raditi na nebu? Biblija nam govori o tome što će vjernici raditi na nebu.

Novo nebo i zemlja

Biblija uči da dolazi novo nebo i nova zemlja budući da će jednog dana svi elementi izgorjeti. „A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi“ (2. Pt 3,7). A „budući dakle da će se sve to raspasti, kakvi onda vi trebate biti u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i požurujući dolazak dana Božjega, u koji će se nebesa goruća raspasti i počela se spaljena rastaliti? A mi, po obećanju njegovu, nova nebesa i zemlju novu iščekujemo, u kojima pravednost prebiva“ (2. Pt 3,11-13). Petar je ukratko govorio o „nebeskim počelima“ koja će se rastaliti, ali vjernici se u posljednjih 2000 godina nadaju novom nebu i novoj zemlji u kojima vlada pravednost.

Apostol Ivan „vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođe, i mora više nema. I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega“ (Otk 21,1-2). Kao prvo, spreman sam za novu zemlju, jer ova zemlja uzdiše pod težinom grijeha, i kao Božja djeca, svi čekamo otkupljenje. Apostol Pavao mnogo govori o istom, pišući: „Znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i trpi porođajne muke sve dosad. Ali ne samo ono nego i sami mi koji imamo prvinu Duha, i mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posinjenje, otkupljenje tijela svojega“ (Rim 8,22-23). To znači da uzdišemo… da raspadljivo postane neraspadljivo, i uzdišemo i željno iščekujemo dolazak Isusa Krista.

Kraljevi i svećenici

Slika ljudi na nebu koji nose krila ili lebde na oblacima i sviraju harfe, toliko je daleko od stvarnosti da je gotovo komična, ali također tužna jer jednostavno ne shvaćamo slavu koja dolazi (Rim 8,18). Uz to, Biblija ne govori ništa o tome da ćemo provoditi beskrajno vrijeme lebdeći oko ili iznad zemlje ili samo svirati harfe i letjeti okolo na oblacima. Zapravo, ništa ne može biti dalje od istine. Kad Bog ustanovi Božje kraljevstvo na zemlji, ubrzo nakon što stignu nova nebesa i nova zemlja, bit će toliko predivno da je teško opisati zemaljskim terminima. Za one koji odlaze iz ovog života, prisutni su kod Gospodina (2. Kor 5,8). No,raj je mjesto koje je Isus obećao lopovu na križu i da će biti tamo s Gospodinom ( Luka 23,43). I raj je ono što su Židovi smatrali Abrahamovim krilom, kao u slučaju Lazara i bogataša (Luka 16,19-31). Lazar, prosjak, završava u Abrahamovu krilu, dok bogataš završava u muci, stoga se raj općenito shvaća mjestom gdje su otišli starozavjetni sveci, barem do Kristova povratka. Zato je Abraham već bio tamo, ali raj neće biti ni blizu poput kraljevstva Božjeg. No, što će vjernici raditi na nebu za sva vremena?

Vladari na zemlji

Prispodobe su priče koje je Isus koristio opisujući zemaljske stvari kako bi predstavio nebeske pojmove. Na primjer, u Isusovoj paraboli o deset mina, pokazuje da će oni koji su vjerni onome što su dobili, vladati s Kristom, ali naravno pod Kristom. Isus je rekao onima koji su bili vjerni s deset mina: „Dobro, slugo valjani! Budući da si u najmanjem bio vjeran, imaj vlast nad deset gradova“ (Lk 19,17). No, također „dođe i drugi govoreći: ‘Gospodaru, tvoja mina načini pet mina.’ A on reče i ovomu: ‘I ti budi nad pet gradova’“ (Lk 19,18b-19). Stoga možemo vidjeti da Isus govori o upravljanju onih koji su vjerniji od drugih. Jedan čovjek vlada nad 10 gradova, a drugi nad 5 gradova, ali ima još nešto. „Onomu [Isusu Kristu] koji nas uzljubi i svojom nas krvlju opra od grijeha naših te nas učini kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i moć u vijeke vjekova! Amen“ (Otk 1,5b-6). Jasno, djeca Božja bit će dio kraljevstva Božjeg vodstva. Neki će biti kraljevi, neki će biti svećenici, a drugi će biti vladari, i to je doslovno kraljevstvo koje je Isus obećao apostolima „da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjednete na prijestolja sudeći dvanaest plemena Izraelovih“ (Luka 22,30). Ovo nije metafora, već stvarnost dolazećeg Božjeg kraljevstva.

Koju ćete poziciju imati? To ovisi o vašoj vjernosti i onome što radite s onim što ste dobili ovdje na zemlji. Svi imamo vremena, talent i blago, pa ako ih sijemo u kraljevstvo, žet ćemo veće nagrade, ali „sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada — licem u lice. Sada poznajem djelomično, a tada ću spoznati kao što sam i spoznat“ (1. Kor 13,12). Vjerujem da to znači da ćemo poznati one koji su prije nas prešli u kraljevstvo, a zasigurno i naše voljene koji su se pouzdali u Krista. A prepoznat ćemo i heroje vjere, baš kao što su Petar, Jakov i Ivan odmah prepoznali Mojsija i Iliju (Mt 17,1-13). Isus ih nije upoznao niti rekao učenicima tko su oni. Učenici su nekako znali, i to će se vjerojatno dogoditi s nama. Mislim da ćemo poznati druge koje nikada nismo upoznali, baš kao što će i oni poznati nas.

Zaključak

Za sve koji se pouzdaju u Krista, služit ćemo Kristu u kraljevstvu (Otk 22,3). I svakako ćemo imati društvo kao „mnoštvo veliko, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svih naroda i plemena i pukova i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine, a u rukama im palme“ (Otk 7,9). A potom će „kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta’“ (Mt 25,34). Mislim da nećemo brinuti gdje smo i tko drži više ili manje ovlasti od nas. Zauvijek ćemo se radovati, nakon što čujemo Isusovo dragocjeno obećanje: „Dobro, slugo valjani i vjerni! Nad malim si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svojega“ (Mt 25,21). I kakva će to biti radost!

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

PROČITAJTE JOŠ: