Ima li vjernik autoritet nad Sotonom?

Vjernikov autoritet nad Sotonom i pobjeda nad duhovnim silama zla ovisi o Božjoj moći, relativnoj Sotoninoj moći i Božjoj moći u vjerniku.

Prvo, Božja moć je savršena i neograničena. On je stvorio nebesa i zemlju (Postanak 1,1) te On ima silu nad životom i smrću. Bog očito ima veću moć od Sotone, a na kraju će baciti Sotonu u vječnu kaznu, u ognjeno jezero (Otkrivenje 20,7-10).

Drugo, Sotonina moć, iako se ne može nositi s Božjom, je ipak jaka. Sotona može iskušavati ljude, kao što je činio s Evom u Edenskom vrtu (Postanak 3). Nekad ima dozvolu donijeti bol ljudima kao što je slučaj s Jobom (Job 1-2). Mogao je kušati Isusa, ali nije mogao učiniti da Isus posrne ili zgriješi (Matej 4,1-11). Bog nas upozorava da Sotona lovi ljudske žrtve kao što ričući lav lovi svoj plijen (1. Petrova 5,8). Sotonina moć nije samo ograničena u učinkovitosti, već i vremenski, a zle sile će doživjeti konačni poraz u budućnosti (vidite Otkrivenje 12,12 i 20,10).

To nas dovodi do naše moći kada je u pitanju Sotona. Vjernici u Isusa Krista (Ivan 3,16; Efežanima 2,8-9) imaju Božjega Duha koji živi u njima. Galaćanima 2,19-20 govori: “S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.” Ista sila koja je stvorila svemir prebiva u nama. Rezultat toga je da Sotona nema pravu moć nad vjernicima u Krista. On nas ne može natjerati da sagriješimo, ne može nas posjedovati i zna da ćemo ga na kraju pobijediti.

U isto vrijeme, Sotona nastavlja stvarati probleme vjernicima koji žive u ovom palom svijetu. Efežanima 6,10-18 nas podsjeća na duhovnu bitku s kojom se suočavamo i na važnost da hodamo u duhovnom oružju. Štoviše, Jakovljeva 4,7 nam govori da je naša odgovornost oduprijeti se Sotoni: “Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!”

Mi sami nemamo autoritet nad Sotonom, već Bog ima sav autoritet, i On se bori za nas. Naš odgovor na Sotonine napade uključuje naše predanje Bogu, život u svetosti, molitva za Božju zaštitu i odupiranje grijehu. Kada smo pod Božjom zaštitom, Sotona nema autoritet nad nama. Pobjeći će. Što više, možemo na đavlove kušnje odgovoriti kao Isus. Sva tri puta kada je Sotona kušao Isusa u pustinji, Gospodin je odgovorao citirajući Božju Riječ (Matej 4,1-11). Ako je Isus nadvladao kušnju Pismom, mi bismo se sigurno trebali osloniti na Bibliju da nadvladamo Sotonino iskušenje u našem životu. Ne zove se Biblija za bez razloga “mač Duha” (Efežanima 6,17).

Apostol Pavao nas podsjeća da Sotonina moć neće dugo trajati. Rimljanima 16,20 nam obećava: “Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama.” Stanite čvrsto u Gospodinu, i možete živi u pobjedi nad Sotoninim planovima.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

NAJNOVIJE!