Odgovor na ovo pitanje ovisi o tome što se misli pod “isti Bog.”

Ne može se poreći da muslimanski pogled na Boga i kršćanski pogled na Boga imaju puno sličnosti. I jedni i drugi na Boga gledaju kao na apsolutno suverenog, svemoćnog, sveprisutnog, sveznajućeg, svetog, ispravnog, pravednog. Muslimani i kršćani vjeruju u jednog Boga koji je Stvoritelj svega u svemiru. Tako da, da, u tom smislu kršćani i muslimani slave istog Boga.

U isto vrijeme, postoje bitne razlike između muslimanskog i kršćanskog pogleda na Boga. Dok muslimani smatraju da Alah posjeduje atribute ljubavi, milosti i blagodati, Allah ne demonstrira ove atribute na isti način kao kršćanski Bog. Ipak, najvažnija razlika izmedju muslimanskog i kršćanskog pogleda na Boga je u konceptu utjelovljenja. Kršćani vjeruju da je Bog postao ljudsko biće u Osobi Isusa Krista. Muslimani vjeruju da je ovaj koncept krajnje bogohuljenje. Muslimani nikada ne mogu prihvatiti ideju da bi Alah postao čovjek koji bi umro za grijehe svijeta. Vjera u Božje utjelovljenje u Osobi Isusa Krista je apsolutno esencijalna za kršćansko razumijevanje Boga. Bog je postao ljudsko biće da bi mogao suosjećati s nama, i što je još važnije, da bi osigurao spasenje, oproštenje grijeha.

Onda, slave li kršćani i muslimani istog Boga? I da i ne. Možda bi bilo bolje da pitanje bude, “Imaju li kršćani i muslimani ispravno razumijevanje kakav je Bog?” Na ovo pitanje, odgovor je definitivno ne.

Postoji nekoliko osnovnih razlika između kršćanskog i muslimanskog koncepta o Bogu. Obje vjere ne mogu biti ispravne. Mi vjerujemo da kršćanstvo ima korektan pogled na Boga zato što ne može biti spasenja ukoliko cijena za grijeh nije plaćena. Samo Bog može platiti tu cijenu. Bog je mogao umrijeti umjesto nas jedino u slučaju da je postao ljudsko biće, i tako platiti cijenu za naš grijeh (Rimljanima 5,8; 2. Korinćanima 5,21).