Vuk je napao ovcu i dvoje janjadi, a onda se dogodilo nešto neočekivano

Tri ovce, majka i dvoje janjadi su naišle na vuka dok su bile na ispaši.

Vuk im je odmah prišao i mislio je da je našao lak plijen, ali vjerojatno nije očekivao što će se dogoditi u trenucima koji će uslijediti.

Majčinski instinkt je proradio u ovci te je učinila sve kako bi zaštitila janjad. Vuk ih je pokušavao više puta uhvatiti, ali mama ovca je bila jača.

“Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre!” (1 Pt 5, 8)