Za roditelje dobro dijete
Foto: Pexels

Za roditelje koji žele odgojiti dobro dijete donosimo nekoliko korisnih savjeta kojih se vrijedi pridržavati: 

1. Ne ruši djetetu duh, ako pogriješi. Nikada ga nemoj uspoređivati ​​s drugima koji su ga možda nadmašili.

2. Sjeti se da je dijete dar od Boga. Dopusti mu da ono bude ono što jest, osobnost, koja se ne smije ugurati u predložak roditelja, brata, sestre ili nekog drugog.

3. Nemoj ispunjavati djetetu svaku njegovu želju ili željicu. Dopusti mu da nauči teško zarađivati te da se raduje kad nešto dobije.

4. Nauči dijete disciplini s ljubavlju i čvrstinom. Uvijek daj objašnjenje zašto postupaš tako. Ako vidi da si pošten, i dalje će te voljeti i cijeniti.

5. Ne postavljaj sebe kao sliku savršenstva. Lakše ćeš razgovarati s djetetom ako priznaš da i tata i mama nekad pogriješe.

6. Sjeti se kako su ljutnja i neprijateljstvo prirodne emocije. Pomozi djetetu da nađe društveno prihvatljive ventile za kompenzaciju tih osjećaja.

Dobro dijete
Foto: Pexels

7. Ne prijeti kada si ljut. Ne obećavaj nemoguće u dobrom raspoloženju. Djetetu roditeljska riječ znači sve. Zbog toga ne prijeti i ne obećavaj ako nećeš ispuniti.

8. Kao roditelji uvijek budite jedinstveni. Ako se s djetetom udružiš protiv bračnog druga, kod djeteta možeš ostaviti duševni razdor, koji može završiti u osjećaju krivnje, rastresenosti i nesigurnosti.

9. Ne obasipaj dijete pretjeranom “ljubavlju”. Najčistija i najzdravija ljubav se pokazuje u dnevnom odgoju koje zrači samopouzdanjem i neovisnošću. Ljubav se očituje u zabrani, isto toliko koliko i u odobravanju.

10. Nauči dijete da u teškom i poštenom radu leži dostojanstvo. Pokaži mu da je život sretan ako je koristan, dok je lak život pun zadovoljstva, prazan i beznačajan.

11. Nemoj pokušati sačuvati dijete od svake pa i najmanje nevolje i razočaranja. Teškoće učvršćuju znak i pomažu nam imati suosjećanje s drugima.

12. Nauči dijete da ljubi Boga svim svojim srcem, dušom, umom i snagom. Pokaži mu da je važno moliti se, čitati Bibliju i ići u crkvu. Biti primjer u tome najmoćnije je oružje.

Najbolje što možeš dati djetetu je odgoj, koje će u njemu razviti duboku i obilnu vjeru u Krista.