Za što se Isus moli kada moli za nas? Što Isus kaže kada posreduje za nas? Isus moli za našu zaštitu. To je ono što Njegovo srce želi nama. 

„Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas“! (Rimljanima 8, 34) 

U Ivanovom evanđelju 17. poglavlje čitamo o onome što je istinska Gospodinova molitva; molitva koju samo Isus može moliti. Ondje je Isus rekao: „Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi“. (Ivan 17, 11) 

Isus moli za našu zaštitu. To je ono što Njegovo srce želi nama. 

Biblija nam govori o vremenu kada je Isus bio sa svojim učenicima, kada se obratio Šimunu Petru i rekao: „Šimune, Šimune, sotona je zatražio da te prorešeta kao pšenicu“! (Luka 22, 31) 

VIDI OVO: 3 snažne molitve kojima se Isus molio Bogu (a možeš i ti!)

Bi li vas prestravilo da je Isus rekao vama: „Hej, đavao se raspituje o vama i želi da od vas bude maknuta Božja zaštita“? 

Isus se mogao ondje zaustaviti i dopustiti da ta rečenica ”uđe” u njih na trenutak. No nastavio je i rekao: „A ja sam se molio za tebe, da se vjera tvoja ne popusti. Zato podupri i utvrdi jednako braću svoju“! (Luka 22, 32) 

Mnogi od nas znaju ljude koji su iskazali takozvane obveze da će slijediti Krista, no oni misteriozno ”padnu i izgore”. Duhovno otpadnu i više nisu zainteresirani da slijede Krista. 

Možda ste pomislili: „Vau, ako bi netko kao što su oni, mogao otpasti, jesam li ja sljedeći“? 

To u potpunosti ovisi o nama, jer Bog nam je dao slobodnu volju. Bog ne želi da otpadnemo, no mi trebamo odraditi naš dio. Trenutak kada se duhovno prestanemo kretati prema naprijed trenutak je kada u osnovi počnemo ići unatrag. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org