Zašto je Bog dopustio da Isus bude razapet?

Zašto je sveti i pravedni Bog dopustio da Njegov ljubljeni Sin Isus bude razapet? Isus je bio spreman prihvatiti kaznu smrti zbog vas i mene.

Središnje učenje kršćanske vjere odnosi se na Kristovo raspeće. Iako umro nasilnom smrću, dragovoljno se predao. Biblija nas uči sljedeće o ovome: „Ponizio je sam sebe postavši poslušan do smrti, do smrti na križu.“ (Filipljanima 2, 8)

Krist je bio spreman prihvatiti okrutnu i sramotnu kaznu smrti, kao dio svoje misije. Odabrao je biti poslušan. Ovo nam postavlja pitanje: komu je Krist odlučio biti poslušan i zašto je morao biti razapet.

Krist je bio poslušan Bogu

Dopustite mi da citiram nekoliko biblijskih stihova, gdje Krist izjašnjava svoju želju da bude poslušan Bogu, svome Nebeskom Ocu:

  • Jednom prilikom Krist je iscijelio čovjeka na Šabat, što su Židovi smatrali da je grijeh. Kao odgovor, Krist je Boga prozvao svojim Ocem, čime se izjednačio s Bogom nakon čega je dodao sljedeće: „…jer ne tražim volje svoje, nego volju onoga, koji me je poslao.“ (Ivan 5, 30) Ovo se jasno odnosi na Boga Oca.
  • Jedno poglavlje kasnije, Krist govori isto: „Jer siđoh s neba, ne da činim volju svoju, nego volju onoga, koji me posla.“ (Ivan 6, 38)
  • Malo prije nego što je bio uhićen i razapet, Krist je bio jako tužan, jer je znao što će se dogoditi. Molio je sljedeće: „Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Oče moj, ako me ne može ova čaša mimoići, a da ga je pijem, neka bude volja tvoja.“ (Matej 26, 39; 42)

Postoji još biblijski stihovi koji su poput ovih. Jasno vidimo da je Krist čvrsto odlučio ispuniti volju svoga Oca, a Njegov Otac je Bog. Sin je bio savršeno svjestan onoga što je bila volja Njegovog Oca. Pročitajmo na primjer Markovo evanđelje 8, 31: „I počne ih učiti, da Sin čovječji mora mnogo trpjeti i da će od starješina, glavara svećeničkih i književnika biti zabačen i usmrćen, ali poslije tri dana da će uskrsnuti.“

Bog Otac voli svoga Sina, Krista

S obzirom na činjenicu da se Kristova smrt dogodila u skladu s Božjom voljom i da je Otac nije spriječio, znači li to da je Bog okrutan otac, bez ljubavi? Ne. To ne znači to. Nekoliko biblijskih stihova prikazuju ljubav koju je Bog imao prema svome Sinu:

  • Nedugo nakon započinjanja svoje službe, Krist je bio kršten. Nakon toga se začuo glas s nebesa koji je rekao: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.“ (Matej 3, 17)
  • Kasnije, kada je Krist bio na planini s trojicom učenika, ispred njih se ukazao svijetao oblak, nakon čega je glas iz oblaka rekao sljedeće: „Ovo je moj voljeni sin s kojim sam zadovoljan; slušajte ga!“ (Matej 17, 5; usporedivo sa 2. Petrovom 1, 16-18)
  • U Ivanovom evanđelju 5, 20 Krist svjedoči sljedeće: „Jer Otac ljubi Sina i sve mu pokazuje, što sam čini. I pokazat će mu veća djela od ovih, da se vi čudite.“

Bog nije dopustio da Njegov Sin bude razapet jer Ga je mrzio. Bog je to dopustio iz ljubavi.

VIDI OVO: Isusovo raspeće – što je Isus zapravo iskusio na križu?

Bog Otac dao je svoga jedinoga Sina iz ljubavi prema nama ljudima

Krist je jako puno govorio o onome što je Njegov cilj na Zemlji i o svojoj smrti. Dopustite mi da navedem još neke stihove:

  • Ivan 3, 14-17: „Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako se mora podići i Sin čovječji, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni. Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni. Jer Bog nije poslao Sina svojega na svijet zato, da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu.“
  • Ivan 6, 40: „A ovo je volja Oca mojega, koji me posla, da svaki, koji vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni, i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.“

Poanta je jasna: Bog Otac poslao je Krista na Zemlju i sam je orkestrirao Kristovu okrutnu smrt, jer je to bio jedini način kako je moć grijeha mogla biti slomljena i kako mi ljudi možemo uživati u vječnome životu.

Je li Kristova smrt bila nužna?

Bog je svet i ne može podnijeti grijeh. No, otkupnina za naš grijeh plaćena je kroz smrt Krista, koji nikada nije sagriješio. Njegova smrt bila je žrtva za naše grijehe. On je morao umrijeti umjesto nas, kako bismo mi mogli biti pomireni s Bogom. Kao što poslanica Hebrejima 9, 22 kaže: „I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.“ Nekoliko stihova kasnije, čitamo sljedeće: „…inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom.“ (Hebrejima 9, 26) On je bio jedini koji je to mogao učiniti, jer je Krist sam bez grijeha i zbog toga je mogao platiti cijenu za sve nas. Da Krist nije bio razapet, ne bi bilo moguće da nitko od nas nakon smrti bude s Bogom. Svi bismo iščeznuli.

Nakon što je ispunio svoj zadatak, Bog Otac Ga je proslavio

U uvodu ovoga članka citirala sam stihove iz poslanice Filipljanima 2, koji govore o tome da je Krist bio poslušan do točke smrti na križu. No, taj stih nastavlja dalje: „Zato Bog njega uzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno onih koji su na Zemlji, pod zemljom i na nebesima. I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.“ (Filipljanima 2, 9-11) Ti stihovi, između mnogih drugih, pokazuju nam da je Božji plan bio daleko opsežniji od toga da Krist samo bude razapet. Bog je Krista uskrsnuo od mrtvih i vratio Ga je na slavni položaj na nebesima, na kojem je bio prije nego što je došao na Zemlju. Učinio je točno ono što je Krist tražio kada je izricao molitvu: „A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imah kod tebe prije negoli je svijeta bilo.“ (Ivan 17, 5)

Zaključak

Bog je iz ljubavi koja je skupo koštala i pravde, ljubavi za nas ljude, osmislio plan kroz koji je Njegov Sin morao proći. Možete li zamisliti kako se Bog osjećao kada je gledao kako Njegov Sin pati i kada je njihova veza bila prekinuta zbog toga što je Krist na sebe preuzeo naše grijehe? Koliko je velika Njegova ljubav za nas, kada je podnio sve to, za naš spas.

Autorica: Gretje Commelin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net