Zašto je Isus bio obrezan?

Isus je bio obrezan jer je bio dijete rođeno iz Abrahamova sjemena (Matej 1,1-18). Njegovi su roditelji bili predani Židovi i doveli ga da se obreže 8. dana, a zatim prošli kroz zahtjeve pročišćenja iz Levitskog zakonika 12.

Obrezanje je bila zapovijed od Boga kako bi razlikovao svoj narod od poganskih naroda. Obrezano dijete znači da pripada Bogu i postaje primatelj zavjetnih obećanja.

Abraham

Vidimo da se obrezanje prvi put spominje u Postanku 17,10-14 kada se Abrahamu zapovijeda da obreže sebe i svoje potomstvo.

„Ovo je savez moj između mene i vas i potomstva tvojega poslije tebe što ćete ga držati: svako muško među vama neka se obreže. A obrezat ćete tijelo pretkožice svoje, i to neka bude znak saveza između mene i vas. I svako muško među vama, kad mu je osam dana, neka se obrezuje u sve vaše naraštaje; onaj koji je rođen u domu tvojemu ili kupljen za novac od bilo kojeg tuđinca, koji sȃm nije od potomstva tvojega. Onaj koji je rođen u domu tvojemu i koji je tvojim novcem kupljen neka se obreže; tako će savez moj na vašemu tijelu biti savez vječan. A neobrezano muško, kojemu se ne bi obrezalo tijelo pretkožice njegove, taj čovjek neka se istrijebi iz naroda svojega: takav je prekršio savez moj.“

Isus je savršeno držao zakon

Obrezanje je značilo da će Isus hodati po Abrahamovom saveznom obećanju. Putem obrezanja i poslušnosti, Isus je savršeno držao zakon kroz svoju zemaljsku službu. Obrezanje je bio Njegov prvi korak da savršeno slijedi i ispuni Božji zakon.

Isus potvrđuje svoju poslušnost Božjem zakonu kad kaže u Mateju 5,17-18: „Ne pomišljajte da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Jer, zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedna jota i ni jedan potezić iz Zakona neće proći dok se sve ne zbude.“

Isus se podložio Božjim zakonima i legitimnim običajima vjerskih autoriteta svoga doba kako bi pokazao da je savršen i dostatan otkupiti nas od našeg grijeha.

Nije potrebno obrezanje

Obrezanje je bio obredni zakon Staroga zavjeta koji je ukinut kad je Krist umro i uskrsnuo od mrtvih. Obrezanje osobe više nije uvjet da se bude u saveznom odnosu s Bogom (vidi prvo crkveno vijeće u Djelima 15, kao i Galaćanima 2,1-16).

Oni koji se pouzdaju samo u Isusa Krista dio su Božje savezne zajednice i pomireni su s Bogom po vjeri. Bog ne traži naše vanjske znakove da mu pokažemo vjernost. Umjesto toga, Bog traži one koji su obrezani u srcu (Ponovljeni zakon 10,16; 30,6).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.