Zašto je Bog promijenio imena nekih ljudi u Bibliji?

Postoji nekoliko slučajeva u kojima je Bog promijenio ime osobe, ali zašto je to učinio?

Abram u Abraham

Bog je pozvao Abrama (prije nego što je njegovo ime promijenio u Abraham) iz poganstva. Ne znamo zašto je Bog pozvao Abrama, a ne druge. Jednostavno kaže: „I reče GOSPOD Abramu: ‘Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju što ću ti je pokazati. I velik ću narod od tebe učiniti, i blagoslovit ću te, i uzveličat ću ime tvoje, i sȃm ćeš biti blagoslov“ (Postanak 12,1-2).

Ne kaže zašto je Bog izabrao Abrama nad nekim drugim, baš kao što nam ne govori zašto smo mi izabrani, a drugi nisu. Jasno, to nije zbog toga tko smo, već zbog toga tko je Bog: „Tako Abram ode, kao što mu je govorio GOSPOD“ (Postanak 12,4).

Nema naznaka da je Abram rekao: „Tko si ti, Gospodine?“ Ili da je oklijevao ili razmišljao o tome prije odlaska. Samo kaže da je otišao kako je zapovjedio Gospodin.

Bog je znao da je Abram vjerovao Bogu jer je poslušao Boga: „I kad Abramu bijaše devedeset i devet godina, ukaza se GOSPOD Abramu te mu reče: ‘Ja sam Bog Svemogući: hodi preda mnom i neporočan budi. A ja ću savez svoj sklopiti između sebe i tebe, i silno ću te, silno umnožiti“ (Postanak 17,1-2).

Tada je Bog rekao: „I nećeš se više zvati Abram, već Abraham će ime tvoje biti; jer postavio sam te ocem mnogih naroda“ (Postanak 17,5). Bog je promijenio Abramovo ime, koje znači „uzvišeni otac“ u Abraham, koje znači „otac mnogih“. Bog je promijenio Abramovo ime zbog promijenjene uloge koju će imati u budućnosti… otac mnogih naroda. Zato je Bog promijenio njegovo ime u Abraham.

Saraja u Sara

Abrahamova žena Saraja također je imala promjenu imena. Čitamo izvještaj u istom poglavlju u kojem je Bog promijenio Abramovo ime u Abraham. „I reče Bog Abrahamu: ‘Saraju, ženu svoju, nećeš više zvati imenom Saraja, već Sara će joj biti ime. I nju ću blagosloviti pa ti i od nje dati sina. Da, blagoslovit ću je, i bit će majka narodima; kraljevi će pukova poteći od nje“ (Postanak 17,15-16).

Sarajino ime promijenjeno je u Sara, a iz istog razloga Bog je promijenio Abramovo ime. Saraja znači „moja princeza“, u smislu da je njezina čast ograničena na njezinu obitelj, ali Sara znači „princeza“, što znači da je sada princeza mnogih, a ne samo onih u njezinoj neposrednoj obitelji.

Isto kao što se Abraham sada naziva ocem mnogih naroda, Sara se naziva princezom među mnogim narodima. Bog je promijenio Sarajino ime zbog njezine uloge u povijesti. Bog mijenja imena kada ona imaju značenje u Božjoj svrsi i planovima.

PROČITAJTE Što Bogu znači vaše ime?

Pavao i Petar

U jednoj od najznačajnijih priča o obraćenju u Bibliji, Savao je upravo primio pisma od židovskih vjerskih vođa da otputuje i istrijebi crkvu iz Judeje. To mu je u osnovi dalo autoritet da tuče, zatvori i u nekim slučajevima, kamenuje vjernike do smrti. Već se ranije bio složio da se Stjepana kamenuje i ubije (Djela 7,58).

U Djelima 9,1 čitamo: „A Savao, još uvijek odišući prijetnjom i ubojstvom protiv učenika Gospodinovih, pristupi velesvećeniku te zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku da, nađe li koga od ovoga Puta — i muškarce i žene — svezane dovede u Jeruzalem“ (Djela 9,1-2). Savao je bio na misiji… misiji da uništi crkvu, ali znamo da je Isus rekao da čak ni smrt ne može nadvladati crkvu (Matej 16,18).

Zato je Isus presreo Savla na putu za Damask i rekao mu: „Savle, Savle, zašto me progoniš?“ (Djela 9,4). Savao je sigurno bio zbunjen. Kako je progonio Isusa kad ga nije ni poznavao?

S obzirom da je Crkva Tijelo Kristovo, tko god progoni Crkvu, zapravo progoni Gospodina Isusa Krista. Nakon što je Pavao bio pozvan za apostola poganima, njegovo se ime promijenilo iz Savla (što znači razarač) u Pavao (što znači mali). Savao, razarač Crkve, postao je Pavao ili apostol Pavao; čovjek kojeg je Bog ponizio davši mu trn u tijelu.

Imamo i primjer apostola Petra, čije se ime promijenilo u Kefa. Isus je promijenio njegovo ime iz Petar (petros , što znači „mala stijena“ ili „kamen“) u Kefa (što znači „stijena“). Bog je promijenio Petrovo ime kako bi odgovaralo onome što će biti u Crkvi… stijena što se tiče stabilnosti.

Nova imena

Vjernicima je rečeno da će im Bog, kada uđu u kraljevstvo, dati novo ime. Kakvo će to ime biti još uvijek ne znamo, ali znamo da će nam svima dati nova imena. Možda će kao u slučaju Abrahama, Sare, Pavla i Petra, naša imena odražavati naše uloge u kraljevstvu ili našu osobnost ili karakter.

Bog izgleda poziva stvari ili ljude prema onome što rade ili ulozi koju služe, poput Izaije koji je naviještao spasenje, pa njegovo ime znači „Gospodinovo spasenje“, ili Ezekiela koji je dao ohrabrujuće stihove za budućnost Izraela, stoga njegovo ime znači „Bog će ojačati“. Isusovo i Jošuino ime znači isto: „Bog je spasenje“. To je prikladno jer će Isus spasiti svoj narod od njihovih grijeha.

Zaključak

Bog ima novo ime za vas i spreman je otkriti ga kad se Krist vrati s novim Jeruzalemom. Za Boga, kao i za ljude, imena imaju značenje. „Onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu Boga svojega i odande van više neće izaći; i na nj ću napisati ime Boga svojega i ime grada Boga svojega, novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo“ (Otkrivenje 3,12).

Kakvo ime ćete dobiti može biti usko vezano uz ono što ćete raditi u novom Jeruzalemu ili što ste radili ovdje na zemlji. Apostol Ivan je napisao: „Onomu koji pobjeđuje dat ću da jede od mȁne skrivene; i dat ću mu kamen bijeli, a na kamenu napisano novo ime što ga ne sazna nitko osim onoga koji ga prima’“ (Otkrivenje 2,17). Kakvo će to ime biti za vas i za mene, nemam pojma; znam samo da dolazi novo ime, a Bog nikada ne imenuje nešto ili nekoga bez svrhe i značenja.

Čudno je kako našoj djeci pašu njihova imena, a ta su imena odabrana prije nego što su rođeni. Na primjer, Andrew je najstariji. Njegovo ime znači „muževan“, a on je prevelik za svoje godine. Bog ih je poznavao po imenu, čak i prije nego što su rođeni. Bog je znao što radi, čak i ako mi nismo znali u to vrijeme.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!