Kad je Bog otkrio svoj plan da će uništiti Sodomu i Gomoru zbog zlih djela tih gradova, Abraham je tražio Boga da poštedi ljude. Zapravo, Abraham je sudjelovao u podužem razgovoru da bi posredovao za te gradove.

Prvo, Abraham je htio da Bog poštedi pravednike koji su živjeli u Sodomi i Gomori. On je upitao: “Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?” (Postanak 18,23-25).

Drugo, Abrahamov nećak Lot je živio u Sodomi. Bog je poštedio Lota i njegove dvije kćeri, što je možda bila izravna posljedica Abrahamovog zahtjeva. Postanak 19,29 tvrdi: “Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.” Abraham je svakako htio vidjeti svoju vlastitu širu obitelj zaštićenu od Božjeg suda.

Treće, Abraham je imao suosjećanje za ljude iz Sodome i Gomore. S obzirom da je razumio Božju osudu za grijeh, Abraham je tražio od Boga da poštedi grad, čak i kad bi se tamo našla nekolicina od deset pravednika (Postanak 18,32). Bog je pristao da će poštedjeti grad u korist deset pravednika. Ali očito je tamo nađeno manje od deset pravednih, budući da je Bog uništio te gradove, pri čemu je poštedio jedino Lota i njegove dvije kćeri. (Bog je također planirao spasiti i Lotovu ženu, ali ona je stradala kada nije poslušala Boga i okrenula se da bi vidjela uništeni grad.)

Abrahamovo suosjećanje za narod Sodome i Gomore otkriva srce čovjeka kojemu je uvelike bilo stalo do drugih ljudi, uključujući onih koji nisu slijedili Boga. Ustvari, kad su anđeoski posjetitelji posjetili Lota, bili su pod prijetnjom Sodomljana koji su s njima željeli imati seksualne odnose. Premda su građani Sodome bili opaki, Abraham nije htio vidjeti njihovo uništenje.

Poput Abrahama, pozvani smo imati veliko suosjećanje prema drugima, uključujući onima čiji životi ne slijede Božje putove. Također, moramo ultimativno prihvatiti Božju osudu, čak i kad Njegove odluke nisu naš željeni izbor.

Abrahamov je zahtjev da se ti gradovi poštede odbijen. Isto tako, Bog ponekad na naše zahtjeve kaže “ne”, čak i kada molimo s dobrim namjerama. Gospodin može imati drugačije planove koje ne razumijemo, ali koji su dio Njegove savršene volje.

Konačno, uzmite u obzir da je Bog odgovorio na Abrahamov zahtjev time što je spasio Lota i njegove kćeri. Iako Abrahamovo posredničko djelo nije rezultiralo da se ti gradovi poštede, ipak je donijelo spasenje Abrahamovog nećaka. Abrahamove su molitve u korist drugih bile važne, baš kao što su to i naše molitve danas.

Prijevod: Vesna L.

IZVORGotquestions.org