evanđelist Luka
Foto: Wikimedia Commons
Zašto se Očenaš u Lukinom evanđelju razlikuje od onoga u Matejevom evanđelju? Kako se evanđelistu Luki dogodilo da nije vjerno zapisao molitvu Očenaša?

Sljedeći je tekst napisao evanđelist Luka koji je bio vrsni poznavalac Crkve i kršćanske poruke prvog stoljeća kršćanstva. Luka je osim Lukina evanđelja napisao i Djela apostolska, a možda čak i poslanicu Hebrejima. Čitajući njegovo evanđelje, primjećujemo mnogo toga iz Isusova života što je zapisao samo on. Bio je dugogodišnji pratilac i svojevrsni povjesničar apostola Pavla. Dakle, čovjek koji je razumio i iskusio kršćansku poruku sa svime što je s njome povezano.

Pa kako mu se je onda moglo dogoditi da nije, poput evanđelista Mateja, vjerno zapisao molitvu koju je učenike naučio sam Isus?! Kako je mogao tako okrnjiti tu predivnu molitvu,  on koji je jedini od evanđelista zapisao Marijin Veliča i Zaharijin hvalospjev?!

Pogledajmo s pažnjom njegov zapis Očenaša:

Pouka o molitvi

On im reče: »Kad molite, govorite:
„Oče!
Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Kruh naš svagdanji
daji nam svaki dan!
I otpusti nam grijehe naše:
ta i mi otpuštamo
svakom dužniku svojem!
I ne uvedi nas u napast!”«

Zašto su učenici od Isusa zatražili da ih nauči moliti?

U vrijeme kad su Isusa zamolili da ih nauči moliti, njegovi su učenici itekako znali izgovarati mnoge Židovima propisane molitve. Razlog zbog kojeg su Isusa zatražili da ih nauči moliti bio je taj što su vidjeli da on svojom molitvom duboko uranja u Boga, da ulazi u Očevu prisutnost i s njime uspostavlja osoban i prisan odnos. Isus je svaki slobodni trenutak koristio za molitvu, za osobno druženje s Ocem. Njegovi su učenici htjeli tako moliti.

Na prvi se pogled može učiniti kako im Isus daje novu molitvenu formulu, formulu koja se može izmoliti za manje od pola minute. Kad bi se radilo o molitvenoj formuli, tada bi je Luka sigurno točno zapisao.

Isus je dao Očenaš kao svojevrsnu molitvenu ‘šprancu’ za molitveno razmatranje, za meditaciju. Koliko god puta pokušavali izgovoriti Očenaš, ako ne razmatramo ono što izgovaramo, nećemo moći uspostaviti prisan odnos s Bogom, radi kojeg nam Isus i jest dao tu molitvu.

Od te je ‘šprance’ (mladi će lakše shvatiti izraztemplate) Matej zapisao sedam različitih zaziva, a Luka samo pet. Iz toga možemo zaključiti da naš Očenaš ne mora imati svih sedam zaziva, ali jednako tako može imati i više od sedam.

Izvor: Book.hr