NaslovnicaDuhovnostZašto je Sotona mislio da može pobijediti Boga?

Zašto je Sotona mislio da može pobijediti Boga?

Teško je zamisliti kako je biće kao što je Lucifer (Sotona) vjerovalo da se uopće može boriti s Bogom, a još manje da ga porazi. Čak bi i najpokvareniji um trebao uvidjeti da se stvorenje nikada ne može boriti sa Stvoriteljem. Ipak je Sotona pokušao zbaciti Boga s prijestolja i do današnjeg dana teži da prkosi Božjem autoritetu, ometa Božje planove i zlostavlja Njegov narod.

Možda je dio objašnjenja da je ponos zaslijepio Sotonu tako da ne vidi realnost. Dva starozavjetna odjeljka (Izaija 14,12-15 i Ezekiel 28,11-19) razmatraju o nekadašnjem položaju Sotone i razlozima o gubitku te pozicije. Govore o uzvišenom anđeoskom biću, jednom od Božjih stvorenja, koje je postalo ponosno. Odlučio je Božji tron preuzeti na sebe. Ali Bog ga je zbacio s tog položaja.

Sotonski utjecaj na svjetska događanja se jasno vidi (Ivan 12,31). Sotona je ekstremno pametan. Svojom inteligencijom je prevario Adama i Evu i preuzeo njihovu vladavinu ovim svijetom za sebe (Postanak 1,26; 3,1-7; 2 Korinćanima 11,3).

Njegova pamet mu omogućuje da izvršava svoj posao skoro po volji, iako je njegova moć podložna Božjim zabranama (Job 1,12; Luka 4,6; 2 Solunjanima 2,7-8). On zaista ima neke pobjede – iako u granicama onoga što mu je Bog odredio – i možda se zbog ovih pobjeda njegova zabluda nastavlja, da će pobijediti samog Boga.

Božje uzde nad sotonskim aktivnostima su prikazane u Sotoninom zahtjevu da naudi Jobu (Job 1,7-12). Sotoni je dozvoljeno da nanese bol Božjem narodu (Luka 13,16; 1 Solunjanima 2,18; Hebrejima 2,14), ali mu ni jednom nije dano da zadobije konačnu pobjedu nad njima (Ivan 14,30-31; 16,33) . Dio Sotonine neprestane ambicije je da ga drugi obožavaju (Matej 4,8-9; Otkrivenje 13,4, 12). Sotona je “Zli” (Matej 13,19; 38), dok je Bog “Svetac” (Izaija 1,4).

Sotonina priroda je zla. Njegovi pokušaji u protivljenju Bogu, Njegovom narodu, i Njegovoj istini su neumorni (Job 1,7; Matej 13,28). On se uvijek protivi onim što je dobro za čovjeka (1 Ljetopisa 21,1; Zaharija 3,1-2). Svojom ulogom uvođenja grijeha u ljudsku rasu (Postanak 3), Sotona je zadobio moć nad smrću – moć koju je Krist slomio svojim raspećem i uskrsnućem (Hebrejima 2,14-15). Sotona je izravno iskušavao Krista, pokušavajući ga navesti na kompromis obećavajući mu vlast i silu nad svijetom (Luka 4,5-8).

Unatoč Sotoninoj zabludi da može pobijediti Boga, njemu je suđena propast. Njegov konačni poraz je predviđen u Ivanu 12,31, Otkrivenju 12,9 i 20,10. Kristova smrt na križu je osnova za Sotonin konačni poraz (Hebrejima 2,14-15; 1 Petrova 3,18, 22).

Ovaj događaj je bio velika kulminacija bezgrešnog života tijekom kojeg je Isus trijumfovao nad neprijateljem neprestano (Matej 4,1-11; Luka 4,1-13). Sotona se vjerojatno radovao u Kristovoj smrti, vjerujući da je to bila njegova pobjeda, ali kao i sve njegove pobjede i ova je, također, bila kratkog vijeka. Kada se Isus podigao iz groba, Sotona je ponovo bio poražen. Konačna pobjeda će doći kada se Isus vrati i kada Sotona bude bačen u vatreno jezero (Otkrivenje 20,1-15).

Smrt i uskrsnuće Krista daje vjerniku snagu da pobijedi grijeh. Imamo obećanje da će “Bog mira satrt ubrzo Sotonu pod vašim nogama” (Rimljanima 16,20). Ali ovakva osobna pobjeda ovisi od Božje milosti i sile u našim životima, i naše spremnosti da se odupremo Sotoninim iskušenjima (Efežanima 4,25-27; Jakovljeva 4,7; 1 Petrova 5,8-9).

Kako bi pomogao kršćanima pobijediti u ovoj borbi, Bog nam je dao silu Kristove krvi (Otkrivenje 12,11), neprestane Kristove molitve u nebu za vjernike (Hebrejima 7,25), vodstvo Svetog Duha (Galaćanima 5,16) i različito oružje za duhovni rat (Efežanima 6,10-18).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.