treba ići u crkvu
Foto: Pixabay

“Pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela! Ne ostavljajmo, kako neki običavaju, svoga vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno, ovo više što više vidite da se približuje Dan!” (Hebrejima 10,24.25)

Može postojati kršćanin bez crkve ako može postojati:
• pčela bez košnice,
• vojnik bez vojske,
• prodavač bez kupaca,
• političar koji ne zna držati govore,
• nogometaš bez nogometne momčadi.

Jedan čovjek, koji je odrastao i živio u Rusiji, nedavno se preselio u Ameriku. Želio je biti dobar američki građanin, pa je zato pokušavao naučiti sto je više moguće američkih običaja.
“Što Amerikanci jedu za doručak?” pitao je jednom prigodom nekog svog prijatelja.
“Pa, većina ljudi jede pahuljice od žitarica”, odgovorio mu je prijatelj.

I tako je ovaj doseljenik otišao u najbližu veliku samoposlužnicu da kupi pahuljice od žitarica. Jedna prodavačica ga je uputila do jedne vrlo dugačke police.
Rekla mu je: “Izaberite što želite!”

Redovi i redovi pahuljica od žitarica svih vrsta i svih boja. Za toplo i za hladno mlijeko, velike i male kutije, pahuljice za djecu sa šarenom slikom na kutiji i igračkicom unutra, pahuljice za športaše, pahuljice s dodatkom šećera, pahuljice bez šećera, pahuljice koje se kuhaju i pahuljice koje ne treba kuhati.

Naš ruski prijatelj je bespomoćno išao od jednog do drugog kraja ove beskonačne police ne znajući koju kutiju da izabere. Bio je zbunjen tolikim izborom pahuljica!

Proizvođači proizvode mnogo različitih vrsta pahuljica nadajući se da će tako zadovoljiti svačiji ukus i da će zbog toga imati veliko tržište.

Slično tome, đavao je stvorio široku raznolikost lažnih religija i predmeta za obožavanje ne bi li pridobio veći dio svjetskoga vjerskog tržišta. Neki ljudi smatraju da je đavao protiv religije. To je pogrešno! On je za religiju. Još od vremena Edenskog vrta, Sotona je znao da je čovjek stvoren sa željom za bogoslužjem. On je pokušavao prevariti ljude govoreći im da nije važno na koji način služe Bogu. Važno je samo da smo pobožni.

Kajin je upao u Sotoninu zamku. Prinio je žrtvu i zatim ubio svog brata Abela. Ljudi koji su razapeli Isusa bili su veoma pobožni. Da, Biblija nam kaže da će čak i oni koji prime žig zvijeri biti religiozni. Sotona nije protiv religije, već je protiv Kristove prave religije. Zato on pokušava zbuniti ljude da ne znaju da li da pristupe crkvi ili ne.

Proveo sam jednu anketu da bih saznao zašto se ljudi pridružuju crkvi, i evo nekih odgovora koje sam dobio:
1. To je crkva mojih roditelja.
2. Ljudi su prijateljski raspoloženi.
3. Blizu je našoj kući.
4. Glazba je prekrasna.
5. Propovjednik je vrlo dinamičan.
6. Dobar je program za djecu.
7. Zgrada je vrlo dojmljiva i lijepa.
8. Neki veoma utjecajni ljudi dolaze u ovu crkvu.
9. Bogoslužja su vrlo zanimljiva.
10. Potreban sam toj crkvi.

Iako svaki od ovih razloga ima u sebi elemente dobrog, nijedan od njih nije dovoljan razlog za pristupanje nekoj crkvi.

Postoji samo jedan razlog zašto treba pripadati nekoj crkvi, a to je zato što su osnovna naučavanja te crkve, ili vjere, u skladu s Isusovim i biblijskim naukom; zato što su temelji te crkve zasnovani na Božjoj istini i zato što ste vi posvećeni toj istini.

Nažalost, mnogi ljudi biraju crkvu kao što djeca biraju pahuljice od žitarica. Dopada im se slika na kutiji ili igračka koja se nalazi u njoj, ali propuštaju ono najvažnije — pročitati sadržaj.

Prva i najvažnija provjera koja se može primijeniti na svaku crkvu jest:
Jesu li naučavanja ove crkve (a ne jednog ili dva pojedinca) u skladu s Isusovim naukom?

Ako je tako, onda je to Božja crkva. Ostanite tamo čak i
• ako su ljudi svadljivi i mnogo gunđaju,
• ako pjevanje zvuči kao zavijanje vjetra,
• ako je crkva preuređeni štand za prodaju hamburgera,
• ako su pastorove propovijedi toliko dosadne da čak i slijepi miševi napuštaju crkveni toranj pri je nego što počne propovijed,
• ako su vjernici toliko podijeljeni da se nasred crkve nalazi fluorescentna crta razdvajanja,
• ako ljudi dolaze u crkvu u oklopnim vozilima.

Da li Božja crkva stvarno postoji? Pretpostavite da Bog negdje ima svoju pravu crkvu. Bi li ona izgledala kao “savršena” crkva? Sasvim suprotno. Ona bi bila glavni cilj Sotonina gnjeva. Đavao bi pokušao unijeti toliko mnogo problema i sukoba da razočara vjernike i prijatelje crkve. On će pokušati nagovoriti svijet da ovu crkvu proglasi sektom. On će ih pokušati nagovoriti da se prestanu boriti u dobroj borbi vjere i da napuste crkvu.

Svi znamo da pripadnost crkvi nije karta za Nebo, i da mnogi čija su imena zapisana u crkvenim knjigama možda neće biti građani nebeskog kraljevstva. U isto vrijeme, Sotona zna da ujedinjeni stojimo, a razjedinjeni padamo, pa zato mahnito radi na razdvajanju Božjeg naroda. On nas pokušava toliko razjediniti sve dok naša snaga ne propadne.
Zato je veoma važno da stavimo svoju ruku na plug, da čvrsto zaoremo i da se ne obaziremo nazad (vidi Luka 9,62}!

Ako stvarno volite Isusa i ako ste posvećeni istini, željet ćete biti dio Njegove prave crkve. On želi da se pridružite Njegovoj crkvi bez obzira na njezine mane.

Autori: Doug Batchelor i Karen Lifshay; Izvor: Biblija-govori.hr